Uttalande från Statsrådsberedningen

Uttalande med anledning av det nedskjutna passagerarplanet i Iran

Publicerad

Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av det nedskjutna passagerarplanet i Iran.

Här i Sverige och över hela världen sörjer människor offren för flygkraschen utanför Teheran den 8 januari. Jag känner starkt med alla dem som förlorat en anhörig.

Iran har tagit på sig ansvaret för att flygplanet sköts ned. Iran har angett att flygplanet skjutits ned av misstag. Detta uttalande ger förutsättningar för den grundliga och transparenta utredning som måste klargöra alla omständigheter kring kraschen. De drabbades anhöriga har rätt att få ansvaret för kraschen klargjort fullt ut. Vi kräver att Iran samarbetar utan inskränkningar i den fortsatta utredningen, inklusive att drabbade länder ges möjlighet att delta med nationell expertis samt ges fullständig insyn i utredningen.

Jag ser med mycket stort allvar på det besked som Iran nu lämnat. Att planet skjutits ned är fruktansvärt och förfärande. Att ett civilt flygplan skjutits ned – oavsett om det skett av misstag eller ej – är en handling som måste fördömas och som Iran måste ta fullt ansvar för också i relation till de drabbade.

Sverige står i nära kontakt med de andra länder vars medborgare omkommit i kraschen och igår bildades på utrikesministernivå en grupp (International coordination and response group for victims of PS 752) tillsammans med dessa länder. Jag kommer att se till att gruppen har skyndsam kontakt mot bakgrund av beskedet från Iran. Vi har också EU:s stöd för våra krav på en fullständig utredning och att Iran samarbetar i denna.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00