Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Uttalande från Finansdepartementet

Uttalande av finansmarknadsminister Per Bolund efter möte med bankerna med anledning av coronaviruset

Publicerad

Med anledning av det nya coronaviruset har jag idag haft ett möte med företrädare för de tio största bankerna i Sverige, Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund.

Spridningen av det nya coronaviruset innebär en allvarlig samhällsutmaning. Bankerna fyller en central roll i ekonomin, inte minst för kreditförsörjningen till företag och hushåll. Denna roll innebär även att bankerna har ett särskilt ansvar för att hjälpa sina kunder och att stödja samhällsekonomin i den uppkomna situationen.

Sedan den globala finanskrisen 2008 har motståndskraften i banksystemet stärkts betydligt. Bankerna är idag bättre rustade, de har mer kapital av bättre kvalitet samt större likviditetsbuffertar. De svenska bankerna bör nu utnyttja sin starka position för att agera långsiktigt. Om det skulle visa sig nödvändigt har bankerna möjlighet att omförhandla avtal med sina företagskunder. Därutöver ger kreditregleringen bankerna möjlighet att ta hänsyn till exempelvis sjukdom.

På mötet diskuterades den uppkomna situationen och jag fick ta del av bankernas beredskap. Jag upplevde att det fanns en samsyn om att göra vårt yttersta för att få vardagen att fungera även i dessa extraordinära tider. Det är centralt att kreditgivning och andra finansiella tjänster till företag och hushåll upprätthålls. Finansinspektionen och Riksbanken har idag kommunicerat åtgärder som tydligt stärker bankernas kapacitet att ge krediter.

Regeringen och ansvariga myndigheter följer utvecklingen noga och har beredskap att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

Kontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.