Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Uttalande från Finansdepartementet

Uttalande av finansmarknadsminister Per Bolund efter extrainsatt möte i stabilitetsrådet 16 april 2020

Publicerad

Mot bakgrund av coronavirusets konsekvenser på de finansiella marknaderna sammankallade jag, i egenskap av ordförande, det finansiella stabilitetsrådet för ett nytt extrainsatt möte. Vid mötet diskuterade vi situationen på de finansiella marknaderna, effekterna av de vidtagna åtgärderna och behov av ytterligare åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten.

Myndigheterna i stabilitetsrådet har tagit stora beslut vilket har lett till att det de senaste veckorna har skett en stabilisering. Jag kan efter mötet konstatera att det fortfarande finns betydande risker på de finansiella marknaderna. Bedömningen är att osäkerheterna kommer att bestå. På vilket sätt och hur länge beror på coronavirusets utveckling och dess effekter på samhällsekonomin.

Samtidigt har vi i dag ett annat utgångsläge vid finansiell oro jämfört med före den globala finanskrisen. Sedan dess har vi stärkt motståndskraften i det finansiella systemet. Bland annat har bankerna mer kapital och likviditet än tidigare och ett nytt krishanteringsramverk för banker har kommit på plats. Amorteringskravet har stärkt motståndskraften i många hushålls ekonomi.

Myndigheterna i stabilitetsrådet följer nu utvecklingen noga i syfte att värna den finansiella stabiliteten också framöver. Jag som ordförande för stabilitetsrådet har beredskap att snabbt kalla till fler möten i rådet vid behov. Likaså kommer stabilitetsrådets beredningsgrupp att fortsatt ha löpande avstämningar och följa utvecklingen noga.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.