Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Ann Linde med anledningen av utvecklingen i Hongkong

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde beklagar och ser med stort allvar på Kinas beslut att införa nationell säkerhetslagstiftning för Hongkong. 

Beslutet strider mot Kinas internationella åtaganden, vilket också har framhållits i uttalande av EU (29/5). 

Dessa frågor bör behandlas av Hongkong, inom ramen för Hongkongs grundlag som föreskriver att det är Hongkong som självt ska lagstifta på området.

Sverige och övriga EU står bakom principen om ”ett land, två system” för att bevara Hongkongs självstyrande ställning med ett fristående politiskt och juridiskt system i enlighet med Hongkongs grundlag.

Sverige och EU har vid flera tillfällen framfört vår syn till kinesiska myndigheter. Det var mycket värdefullt att EU kunde ta upp Hongkong direkt med den högsta kinesiska ledningen vid toppmötet mellan EU och Kina den 22 juni.

Utrikesministern följer noga den allvarliga händelseutvecklingen och verkar för ett fortsatt tydligt EU-gemensamt agerande.

Kontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00