Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Uttalande från Ann Linde

Utrikesminister Ann Linde har haft ett telefonsamtal med Belarus utrikesminister Vladimir Makei

Publicerad

Under samtalet framförde Linde djup oro över händelseutvecklingen i Belarus och påpekade de uttalanden som Sverige och EU har gjort angående det oacceptabla våldet mot demonstranter och valfusket under presidentvalet.

Utrikesministern påtalade att våld och provokationer mot demonstranter inte får förekomma och att frigivning av alla politiska fångar måste ske omedelbart.

En dialog mellan oppositionen, civilsamhället och myndigheterna behöver nu inledas. Det är viktigt att Belarus regering lyssnar på folkets protester istället för att ta till våld för att skrämma dem. Sverige anser att OSSE, där Belarus är medlemmar, kan vara ett stöd för att få till stånd dialogen mellan parterna, vilket utrikesministern framförde.

Som kommande ordförandeland i OSSE, tillsammans med nuvarande ordföranden Albanien, erbjöd sig utrikesminister Ann Linde att tillsammans med Albaniens premiär-, Europa- och utrikesminister Edi Rama besöka Minsk för att träffa representanter för Belarus regering och oppositionen.

Kontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00