Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Uttalande från Statsrådsberedningen

Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av terrorattentatet i Wien

Publicerad

Än en gång har terrorism motiverad av våldsbejakande islamistisk extremism slagit mot Europas öppna samhällen. Denna gång var platsen Wien. Sverige står sida vid sida med Österrike i denna prövande stund. När Sverige drabbades av terror kunde vi lita på våra vänner i Europa – nu sluter vi och andra EU-länder upp bakom Österrike, liksom vi förra veckan slöt upp bakom Frankrike.

Precis som vid attacker i Bryssel, Stockholm, Nice, Berlin och Paris präglas dådet i Wien av ett totalt förakt för oskyldiga människors liv. Österrikes regering har meddelat att attacken, som genomfördes i närheten av synagogan, kan ha antisemitiska motiv.

Terrorismens kännetecken är att den syftar till sådant som att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller grupp, att påverka det politiska beslutsfattandet eller att underminera våra demokratiska institutioner. Den utmaning som terrorismen utgör ska mötas genom sammanhållning, ett kompromisslöst försvar för våra demokratiska normer och institutioner och solidaritet mellan de länder som drabbas och hotas av terror.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.