Uttalande från Utbildningsdepartementet

Uttalande från Anna Ekström och Matilda Ernkrans med anledning av förtalsdom mot två polska Förintelseforskare

Publicerad

Två Förintelseforskare har i dag dömts i en polsk domstol att be om ursäkt för uppgifter i en forskningsrapport publicerad 2018 om judarnas öde i det tyskockuperade Polen 1939–1945.

Yttrandefrihet är grundpelare i varje demokratiskt samhälle. Även en fri forskning är helt central i en demokrati. Det gäller i synnerhet för forskning om Förintelsen, om hur och varför Förintelsen kunde äga rum och om individers, samhällens och staters roll i Förintelsen. Vid Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism i oktober i år – REMEMBER-REACT – kommer den fria forskningens centrala roll i arbetet med hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism att uppmärksammas. Vi måste lära av historien så att denna fasansfulla del av vårt gemensamma förflutna aldrig glöms bort, aldrig förvanskas och aldrig upprepas.