Uttalande från utrikesminister Margot Wallström med anledning av FN-rapport om Zaida Catalan och Michael Sharp

Sverige välkomnar att rapporten från FN:s Board of Inquiry (BoI) är färdig och överlämnad till generalsekreteraren. Vi har som säkerhetsrådsmedlem fått ta del av en sammanfattning av rapporten, som ger en översiktlig bild av de faktiska omständigheterna kring morden och innehåller rekommendationer till FN-systemet. Det är av högsta vikt att FN tar rapportens rekommendationer om förbättrat skydd för experter kopplade till FN:s sanktionskommittéer på största allvar. Vi måste göra allt för att det som hände Zaida Catalán och Michael Sharp inte ska hända igen.
BoI:s rapport ger svar på många frågor men den är inte tillräcklig. Arbetet är inte klart. Ytterligare FN-agerande behövs till stöd för de nationella brottsutredningarna. Sverige fortsätter därför att driva att generalsekreteraren tillsätter en särskild utredning vars syfte ska vara att, till stöd för de pågående nationella utredningarna, fullt ut klarlägga omständigheterna kring morden och bidra till att de ansvariga för morden ställs till svars.

Kontakt