Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Uppdaterad

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

En sjuksköterska med munskydd fyller en spruta med vaccin.
Vaccination mot covid-19. Foto: TT nyhetsbyrå

Regeringen, flera statliga myndigheter och landets regioner arbetar tillsammans för att skyndsamt erbjuda befolkningen vaccin mot covid-19. Regeringens utsedda vaccinsamordnare, Richard Bergström, spelar också en viktig roll. Han företräder Sverige i EU-kommissionens samarbete om gemensamma förköpssavtal av vaccin mot covid-19. Regeringen har valt att ingå i flera avtal om inköp av olika sorters vaccin. 

Frågor och svar

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) tecknade i december 2020 en överenskommelse om genomförandet av vaccinering mot covid-19. I överenskommelsen åtar sig staten att betala för vaccin och ersätter regionerna för vaccinationskostnader. Totalt har regeringen avsatt flera miljarder kronor för detta.

Regionerna står för planeringen och utförandet av vaccinationerna. Regionerna genomför vaccinationerna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om överenskommelsen mellan regeringen och SKR här

Allla personer som är 12 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Just nu pågår vaccination av dem som är födda 2005 och tidigare och de som är 12 - 15 år kommer att börja vaccineras under hösten 2021.

Målet var från början att alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt skulle erbjudas en första dos vaccin mot covid-19, och därefter en andra dos enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Folkhälsomyndigheten har bedömt att detta mål var nått den 19 september 2021. Efter detta har Folkhälsomyndigheten rekommenderat vaccin även för yngre åldrar enligt ovan, och den vaccineringen pågår.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Justerad prognos för vaccination mot covid-19

På 1177 finns mer information om vaccin.

1177.se

Läs mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har gjort en övergripande prioriteringsordning för i vilken ordning olika grupper ska få vaccin, men det är regionerna som har ansvar för att utföra dem. Bäst information om vad som gäller just dig får du därför om du söker regionen på 1177.se.

1177.se

Läs mer på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer som är 12 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. 

Läs mer om prioritetsordningen och de olika faserna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer om vaccin på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utfärda digitala vaccinationsbevis, så kallade Covidbevis (tidigare kallat ”Gröna bevis" eller vaccinationspass).

Läs mer om covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats.

E-hälsomyndigheten - Covid-bevis

E-hälsomyndigheten ska utveckla tjänst för att utfärda vaccinationsbevis efter vaccination mot covid-19

Uppdrag om utveckling och förvaltning av digital infrastruktur och tjänster för utfärdande av bevis om negativa test och bevis om tillfrisknande från sjukdomen covid-19

Det finns inget sådant beslut än, men regeringen har remitterat ett förslag om vaccinbevis för att ha i beredskap att använda för större evenemang vid ett eventuellt försämrat smittspridningsläge.

Läs mer.

I vaccinationsplanen har Folkhälsomyndigheten slagit fast att äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade. I samtliga grupper ska också socioekonomi tas i beaktning. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats och vaccinationsplanen

Folkhälsomyndigheten har uppdaterad information om antal personer som blivit vaccinerade.

Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt för alla som bor i Sverige.

Läkemedel utvecklas och testas noggrant enligt samma principer; först i laboratoriemiljö och sedan i kliniska prövningar i olika faser på människor enligt fastställda protokoll. Samma sak gäller för vaccin mot covid-19. Vaccin och läkemedel godkänns under förutsättning att ansvariga myndigheter bedömer att de är säkra för användning.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Sverige har avtal med flera vaccintillverkare, tack vare EU-gemensamma avtal. Hela EU använder samma vaccinportfölj, de godkänns samtidigt och EU:s medlemsländer får tillgång samtidigt till dem och i samma takt.

Sverige har hittills gått med i EU-gemensamma avtal om vaccin från AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech, CureVac, Moderna, Sanofi-GSK och Novavax.

Det kan skilja mellan olika sorters vaccin. Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapsläget löpande, läs mer på deras webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer som är 12 år och äldre vaccineras mot covid-19. 

Läs mer om vaccinering på Folkhälsomyndighetens webbplats

Alla som är bosatta i Sverige kommer att kunna få fri vaccinering i Sverige. Här kan du läsa mer om vaccinering i Sverige:

Folkhälsomyndighetens webbplats

1177.se hittar du mer information om hur du får vaccination i den region du vistas.

Alla bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

Du som bor i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan få nödvändig vård i Sverige på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att du är försäkrad i det land som du bor i. Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till det land som du bor i. Det är alltid en läkare eller någon annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Du som är utlandssvensk och bor i ett land som inte är ett EU-, EES-land eller Schweiz har rätt att få akut sjukvård i Sverige.

Är man utskriven ur Sverige måste man skriva in sig igen för att efter viss tid/handläggningsprocessen kunna erhålla offentlig sjukvård i Sverige.

Utrikesdepartementet bedömer länder utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller till exempel påverkan på sjukvårdstillgång, möjligheter att transportera sig till och från samt inom besökslandet. Huruvida enskilda svenska resenärer fått vaccinering eller inte påverkar inte denna bedömning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det åligger resenären själv att kontrollera vilka krav som finns för inresa till ett visst land, och huruvida det förekommer exempelvis krav på intyg eller certifikat för genomförd vaccinering.

Läs mer om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD).

Det digitala Covidbeviset utvecklas för att underlätta resandet till andra länder inom EU. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska resa till. Sök i första hand information om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD).

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information för dig som planerar att resa.

På EU-kommissionens sajt re-open EU finns också en del information samlad om vilka inreserestriktioner som gäller i olika EU-medlemsstater.

Pressmeddelanden om vaccin mot covid-19