En strategi för romsk inkludering 2012-2032 Diarienummer: A14.015

Faktablad om strategin för romsk inkludering 2012–2032.

Uppdaterad i oktober 2014.

Ladda ner: