Översvämningar i Västsverige

Kraftigt regn har orsakat översvämningar och trafikstörningar på flera platser i Halland och i Västra Götaland. I dag reser försvarsminister Karin Enström till Halland för att på plats informera sig om läget i de drabbade områdena. Berörda kommuner har det operativa ansvaret för att hantera situationen. Regeringen följer noga utvecklingen och Regeringskansliet har löpande kontakt med ansvariga myndigheter.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Carl Bildt och Anders Borg om oron i omvärlden

I dag höll utrikesminister Carl Bildt och finansminister Anders Borg en pressträff med anledning av situationen i omvärlden.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredare föreslår betyg från årskurs 4

I dag presenterade regeringens utredare professor Martin Ingvar sin utredning om tidigare betyg. Martin Ingvar föreslår bland annat att betyg ska ges från årskurs 4.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Akuta stödinsatser på plats i Irak

Sverige har sedan krisens början gett ett omfattande humanitärt stöd på plats i Irak. Mot bakgrund av att situationen de senaste dagarna förvärrats än mer har regeringen fattat beslut om ytterligare stöd:
- Ytterligare 50 miljoner kronor i humanitärt bistånd till de människor som nu flyr ISIL.
- Personal och utrustning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
- Ökad diplomatisk närvaro i Irak.

Alla notiser
Regeringens politik
Sverige ska vara ett bra land att leva i. Ett Sverige med full sysselsättning, god miljö och en gemensam välfärd med hög kvalitet på skola, vård och omsorg. Ett Sverige som präglas av sammanhållning, trygghet och med möjlighet för var och en att forma sin egen vardag.
Större frågor i EU-arbetet 2014

Större frågor i EU-arbetet 2014


Regeringens målsättningar i årets EU-arbete.
Situationen i Ukraina
Regeringens samlade information med anledning av situationen Ukraina.
Regeringen har fattat beslut om nationell transportplan 2014-2025. Vad händer i ditt län? Läs om detta, och ta del av beslutet i sin helhet:
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer