Ebola och klimatet i fokus när FN:s generalförsamling samlas

Tisdagen den 16 september inledde FN:s generalförsamling sin 69:e session. Själva huvuddebatten startar den 24 september. Temat för årets allmänna debatt är förhandlingarna om den nya utvecklingsagendan Post-2015 som ska ta vid när FN:s Millenniemål löper ut nästa år. Men även klimatfrågan och ebolautbrottet i västra Afrika kommer att stå i fokus. Tisdagen den 23 september hålls FN:s klimattoppmöte Climate Summit 2014 där statsminister Fredrik Reinfeldt och miljöminister Lena Ek deltar. Statsministern kommer även att delta i en rad andra aktiviteter, bland annat för att ge stöd till Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Hillevi Engström deltar också i en rad möten under veckan.

Högsta valdeltagandet på 20 år

Valdeltagandet i riksdagsvalet var 85,8%. Sveriges valdeltagande i riksdagsvalet tillhör det absoluta toppskiktet i Europa. Valdeltagandet är det högsta sedan 1994 och har ökat varje riksdagsval sedan 2002.

- Det höga valdeltagandet tyder på att samhällsengagemanget är stort bland de svenska medborgarna. Samtidigt finns det vissa områden i Sverige där valdeltagandet fortfarande är oroande lågt. Här behövs fler insatser, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Europas industripolitik i fokus

Ministerrådet ska på möte i Bryssel diskutera hur Europas industri kan göras mer konkurrenskraftig och därmed skapa jobb och tillväxt. Även forskning och innovation står på dagordningen för mötet den 25-26 september.

Statsministern har begärt att bli entledigad

Statsminister Fredrik Reinfeldt har i dag begärt sitt entledigande hos riksdagens talman.

Valdeltagandet ska studeras

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har gett Statistiska centralbyrån (SCB) uppdrag att utföra tre studier om det svenska valdeltagandet för supervalåret 2014.
- Ett högt och jämlikt valdeltagande är ett uttryck för demokratins förankring i samhället. Supervalåret 2014 med både Europaparlamentsval och nationella allmänna val är ett unikt tillfälle att undersöka valdeltagandet, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Alla notiser
Regeringens politik
Sverige ska vara ett bra land att leva i. Ett Sverige med full sysselsättning, god miljö och en gemensam välfärd med hög kvalitet på skola, vård och omsorg. Ett Sverige som präglas av sammanhållning, trygghet och med möjlighet för var och en att forma sin egen vardag.
Större frågor i EU-arbetet 2014

Större frågor i EU-arbetet 2014


Regeringens målsättningar i årets EU-arbete.
Situationen i Ukraina
Regeringens samlade information med anledning av situationen Ukraina.
Regeringen har fattat beslut om nationell transportplan 2014-2025. Vad händer i ditt län? Läs om detta, och ta del av beslutet i sin helhet:
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer