Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

EU-toppmöte med miljö och klimat i fokus

Stats- och regeringscheferna har enats om EU:s ramverk för klimat och energi för 2030. Överenskommelsen innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2030. Målen i överenskommelsen innebär också att andelen förnybar energi som används i EU under 2030 ska uppgå till 27 procent samt att energieffektiviseringsmålet ska uppgå till 27 procent. Målet för utsläpp av växthusgaser är bindande.

Under toppmötet godkändes även den tillträdande EU-kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker. Stats- och regeringscheferna beslutade även om en miljard euro i stöd för att bekämpa ebola. Statminister Stefan Löfven deltog vid mötet.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Budget för 2015: Ett Sverige som håller ihop

I dag lämnade regeringen sitt förslag till statens budget för 2015 till riksdagen. Regeringen investerar omkring 25 miljarder kronor 2015 i reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett hållbart klimat samt för att värna den svenska modellen.

Regeringen ökar stödet till kampen mot ebola

Regeringen har idag beslutat att avsätta ytterligare 250 miljoner kronor till kampen mot ebola i Västafrika. Regeringen ger denna fråga hög prioritet och Sverige har sammantaget avsatt 489 miljoner kronor (ca 67,5 miljoner dollar) till insatser mot ebolautbrottet. Det svenska stödet kanaliseras genom Sida.

I dagens regeringsbeslut ingår också ytterligare 150 miljoner kronor till de humanitära kriserna i Syrien, Irak och andra delar av världen.

Stefan Löfven sitter vid ett bord med medarbetar och talar. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Statsministern samråder med riksdagens EU-nämnd

I dag samråder statsminister Stefan Löfven med riksdagens EU-nämnd inför Europeiska rådets möte den 23-24 oktober. Målet för toppmötet är att komma överens om ett gemensamt klimatmål för EU:s medlemsstater inför FN:s klimattoppmöte i Paris 2015.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen presenterade reformer för fler jobb

I dag presenterade statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson förslag ur den kommande budgetpropositionen inom investeringar i infrastruktur, aktiv näringspolitik samt aktiv arbetsmarknadspolitik och förbättrad matchning genom utbildning.
- Målet är att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020, sa statsminister Stefan Löfven.

Alla notiser
Regeringens politik
Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen
i riksdagen den 3 oktober 2014.
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer