Minnesceremonier för tsunamins offer

Annandag jul, den 26 december, deltar representanter från regeringen och Regeringskansliet vid ceremonier i Sverige och Thailand till minnet av offren för flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Med anledning av regeringens beslut idag gällande kommittédirektiv för utredningen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal höll civilminister Ardalan Shekarabi en pressträff tillsammans med ordföranden för Byggnadsarbetareförbundet, Johan Lindholm.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Samlat grepp om järnvägsunderhållet

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade idag ett tilläggsdirektiv till utredningen om järnvägens organisation. Tilläggsdirektivet syftar till att se över hur staten kan ta ett mer samlat grepp om järnvägsunderhållet. Därtill har regeringen beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att bland annat utreda och redogöra för alternativa former för organisering av underhållet av järnvägen.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Investeringsplanen välkomnades vid toppmöte

EU:s stats- och regeringschefer gav under mötet i Bryssel den 18 december sitt godkännande till det fortsatta arbetet med kommissionens investeringsplan. Den ska främja jobb, tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Vid mötet hölls även en strategisk diskussion om EU:s strategi gentemot Ryssland samt fortsatt stöd till Ukraina. Sverige representerades av statsminister Stefan Löfven.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Förbifart Stockholm återupptas

Vid dagens pressträff om Förbifart Stockholm meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson och infrastrukturminister Anna Johansson att frysningen av projektet hävs. Projektet återupptas den 1 januari 2015.

I samband med att projektet återupptas avser regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att se över möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken i anslutning till förbifartens sträckning. Regeringen avser också att ge utredaren för Sverigeförhandlingen i uppdrag att se över möjligheterna för ytterligare tunnelbanelinjer i syd-nordlig riktning. Primärt sträckan Liljeholmen, Kungsholmen och Norrmalm men med möjlig fortsättning norrut. Sträckan är angelägen för att avlasta T-centralen och på så vis skapa ett bättre flöde i kollektivtrafiken.

Alla notiser
Regeringens politik
Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen
i riksdagen den 3 oktober 2014.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
Större frågor i EU-arbetet 2014

Större frågor i EU-arbetet


Målsättningar i EU-arbetet.
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer