Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Europeiska rådet ska anta riktlinjer för förhandlingar om brexit

    Stefan Löfven och Angela Merkel
    EU:s stats- och regeringschefer träffas 29 april för att anta riktlinjerna för förhandlingarna om brexit. Samtliga EU-medlemmar betonar vikten av att EU är enigt i förhandlingarna med Storbritannien. På bilden syns statsminister Stefan Löfven samtala med Tysklands förbundskansler Angela Merkel vid ett tidigare Europeiskt råd. Foto: EU-representationen

    EU-ländernas stats- och regeringschefer träffas 29 april för att enas om riktlinjer för förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige på mötet.

  • Rapport om strategisk plan för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet överlämnad

    Fredag den 28 april tog samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan emot en rapport som Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen på regeringens uppdrag gemensamt tagit fram.

Finansminister Magdalena Andersson klädd i en blå dräkt. Hon står vid ett bord.
Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vårbudgeten 2017: Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

Den 18 april lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslaget till vårändringsbudget till riksdagen.

Foto: UN Photo/Iason Foounten

Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Den 26 april presenterade regeringen 135 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna ska bidra till öppenhet och transparens i vitala frågor om utrikes- och säkerhetspolitik. Det är första gången sedan 2010 som UD publicerar rapporter från alla världens regioner vid ett och samma tillfälle.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringskansliets årsbok 2016

Hur många arbetar i Regeringskansliet? Hur såg statsbudgeten ut förra året? Vilka var 2016 års propositioner, skrivelser och offentliga utredningar? I Regeringskansliets årsbok 2016 får du svar på bland annat dessa frågor.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Attentatet i Stockholm den 7 april

– Den styrka, den beslutsamhet, den orubblighet i våra värderingar, som Sverige har visat under de här dagarna, den kan aldrig en mördare ta ifrån oss, sa statsminister Stefan Löfven vid minnesstunden den 10 april.

Foto: Christofer Dracke/Folio

Nationellt brottsförebyggande program

I Tillsammans mot brott samlas regeringens målsättningar för det brottsförebyggande arbetet inom olika politikområden.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2017

Regeringen prioriterar särskilt tre områden i EU-arbetet under 2017: Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld.

Utrikesminister Margot Wallström, ambassadör Olof Skoog och kabinettsekreterare Annika Söder
Sverige valdes in i FN:s säkerhetsråd den 28 juni 2016. Foto: Manuel Elias / UN Photo

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Under 2017 och 2018 sitter Sverige som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd. Det ligger i Sveriges intresse att som ett öppet och omvärldsberoende land bidra till och slå vakt om den internationella ordning där FN och dess säkerhetsråd är kärnan.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen på Instagram

Följ regeringen i den politiska vardagen på @sverigesregering och häng med bakom kulisserna vid till exempel presskonferenser, möten och resor.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök