Kompetens för Sverige

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Försvarsminister Peter Hultqvist talar på Rikskonferensen
Försvarsminister Peter Hultqvist talar på Rikskonferensen i Sälen. Foto: Folk och Försvar

Försvarsminister Peter Hultqvist återstartar Försvarsberedningen

Försvarsminister Peter Hultqvist har beslutat att Försvarsberedningen ska påbörja arbetet med att ta fram sin försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen. Peter Hultqvist har också utsett riksdagsledamoten och förre försvarsministern Björn von Sydow till ordförande i Försvarsberedningen.

Illustration: Regeringskansliet

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2016/2017.

Stefan Löfven i samtal med svenska soldater
På Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen den 8 januari presenterade statsminister Stefan Löfven en nationell säkerhetsstrategi. Foto: Jonatan Holst/Regeringskansliet

Sveriges nationella säkerhetsstrategi

Den 8 januari presenterade statsminister Stefan Löfven en nationell säkerhetsstrategi på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. För första gången gör en svensk regering en samlad redovisning på säkerhet i bred bemärkelse. Säkerhetsstrategin utgår från målen för vår säkerhet, tar ut riktningen och sätter ramarna för det arbete som krävs för att värna vår säkerhet och för att lägga de gemensamma resurserna där de gör bäst nytta.

Utrikesminister Margot Wallström, ambassadör Olof Skoog och kabinettsekreterare Annika Söder
Sverige valdes den 28 juni 2016 in i FN:s säkerhetsråd med god marginal. Foto: Manuel Elias / UN Photo

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Under 2017 kommer Sverige att sitta i FN:s säkerhetsråd, i januari månad som ordförande. Det ligger i Sveriges intresse att som ett öppet och omvärldsberoende land bidra till och slå vakt om den internationella ordning där FN och dess säkerhetsråd är kärnan. Sverige ska som medlem i FN:s säkerhetsråd vara ansvarfull, professionell, trovärdig, dialoginriktad och öppen.

Foto: Mikkel Ostergaard och Werner Nystrand/Folio

Regeringens arbete med digitalisering

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället. Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig. Regeringen arbetar för att digitaliseringen ska bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.

Foto: Shutterstock

Global Deal – en global satsning för bättre arbetsvillkor och inkluderande tillväxt

Global Deal är ett svenskt initiativ, tillsammans med ILO och OECD, där regeringar, företag och arbetare över hela världen gör gemensam sak för att globaliseringen ska komma alla till nytta. Det är det tjugoförsta århundradets utmaning, säger USA:s vicepresident Joe Biden i en videohälsning.

Foto: Astrakan/Folio

Kompetens för Sverige

Företag och organisationer har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet. Det gäller både arbeten som kräver längre högskoleutbildning och de som kräver kortare yrkesutbildning. Regeringen har gjort stora satsningar inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken för att klara de framtida utmaningarna vad gäller matchning och kompetensförsörjning. Ta del av regeringens samlade insatser på området.

Foto: Carl-Johan Friman/Regeringskansliet

Regeringen på Instagram

Följ regeringen i den politiska vardagen på @sverigesregering.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 25708 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida