Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

Utbildningsminister Gustav Fridolin på rådsmöte 17 februari 2017
- Vi måste skapa ett utbildningssystem som uppmuntrar ett kritiskt tänkande, sade utbildningsminister Gustav Fridolin på rådsmötet om utbildningsfrågor i Bryssel. Före mötet träffade han bland annat Nordrhein-Westfalens utbildningsminister Sylvia Löhrmann. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrar i EU diskuterade integration och mångfald i skolan

Utbildningsministrarna i EU möttes i Bryssel 17 februari. Huvuddiskussionen handlade om grundläggande demokratiska värderingar inom utbildningen. Sverige betonade vikten av att elever uppmuntras till ett kritiskt tänkande för att kunna hantera antidemokratiskt innehåller på nätet. Rådet antog också ett initiativ som syftar till att få fler unga i arbete.

Illustration: Regeringskansliet

Utredning om kommunal vuxenutbildning

Måndagen den 20 februari presenterade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen. Utredare är Roger Mörtvik.

Illustration: Regeringskansliet

Försöksverksamhet med branschskolor för ökade möjligheter till yrkesutbildning

Regeringen har beslutat om en remiss till Lagrådet om en försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget har sin bakgrund i ett minskat intresse för yrkesutbildningar och oro för en framtida brist på kompetent personal i många branscher. Genom att skolhuvudmän och branscher samverkar kan bättre möjligheter skapas för att erbjuda yrkesutbildningar inom små yrkesområden på fler platser i landet.

Illustration: Regeringskansliet

Modell för skolsamverkan ska inkludera fler placerade barn och unga

En obruten skolgång är viktigt för alla placerade barn och unga. Regeringen har som en del av en satsning som är överenskommen med Vänsterpartiet beslutat om ett uppdrag till Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Socialstyrelsen att anpassa en modell för skolsamverkan till att även omfatta barn och unga som är placerade i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende (HVB) och stödboende.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2262 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida