Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Aida Hadzialic Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic på rådsmöte 23-24 nov
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic vid rådsmötet i Bryssel den 23 november. Foto: Europeiska unionens råd

Ungdom, utbildning, kultur och idrott i fokus på EU-möte

Migrations- och flyktingkrisen återkom i diskussionerna på rådsmötet den den 23-24 november. Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Gustav Fridolin, utbildningsminister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister deltog.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen satsar på försöksverksamhet för att underlätta validering av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet, UHR, får i uppdrag av regeringen att utreda hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas. Försöksverksamheten ska rikta sig till personer som saknar fullständig dokumentation av sin utländska gymnasiala eller eftergymnasiala utbildning.

Illustration: Regeringskansliet

Ingen särställning för riksinternatskolor

Regeringen har i dag beslutat om att statsbidrag för kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör lämnas enligt ett enhetligt system oavsett vilken skola eleverna väljer. Regeringen kommer därmed inte längre att ha möjlighet att besluta att någon skola ska ha ställning som riksinternatskola.

Foto: Folio

Skriften Förskolan i Politiken i ny upplaga

Skriften Förskolan i Politiken – om intentioner och beslut bakom den svenska förskolans framväxt har nu kommit ut i en ny upplaga. Avsikten med skriften är att ge en lättillgänglig och översiktlig bild av de politiska överväganden och beslut som legat bakom det stora och genomgripande samhällsbygge som den svenska barnomsorgen utgör. I och med den fjärde upplagan omfattas nu åren 1970-2014.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 1658 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida