Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Aida Hadzialic Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Nya nationella skolutvecklingsprogram

    Foto: Maskot/Folio

    Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor. Anledningen till uppdraget är bland annat de sjunkande resultaten i skolan och att särskilt stöd ofta sätts in sent i grundskolan. Alla elever ska ges förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven och målen för utbildningen. Vidare är it som pedagogiskt verktyg fortfarande ett utvecklingsområde för många lärare och tillgången till och användningen av it i olika ämnen varierar över landet.

  • Statsbidrag ska riktas till skolor med störst behov

    Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

    Regeringen ger Skolverket i uppdrag att föreslå en praktiskt användbar fördelningsnyckel för att statsbidrag bättre ska kunna fördelas mellan skolor som är i behov av riktade utvecklingsinsatser.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen presenterar lärarlönelyft

Regeringen kommer att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan. Lärarlönelyftet ska gå till särskilt skickliga lärare och kan ge runt 60 000 lärare en lönehöjning. Besluten om höjd lön fattas lokalt. Skolhuvudmännen kan rekvirera ett genomsnitt om 3000 kr i månaden för dessa lärare som sedan fördelas lokalt.

Illustration: Regeringskansliet

Lena Adamson första direktör för Skolforskningsinstitutet

Utbildningsminister Gustav Fridolin presenterade i dag Lena Adamson som den första direktören och myndighetschefen för det nyinrättade Skolforskningsinstitutet.

Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Internationaliseringen ska öka

Internationalisering av universitet och högskolor är en prioriterad fråga för regeringen. Onsdagen den 17 juni samlades deltagare från universitet, högskolor, myndigheter och organisationer i Stockholm för en hearing som leddes av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Foto: Folio

En läsa-skriva-räkna-garanti

Regeringen vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti för att se till att alla elever får det stöd eller särskilda stöd de behöver för att få förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnena svenska eller svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 1441 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida