Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Aida Hadzialic Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Fusk på högskoleprovet ska få allvarliga konsekvenser

    Att det går att fuska sig till höga resultat på högskoleprovet är djupt orättvist mot dem som skriver provet med ärligt uppsåt. Regeringen har därför beslutat om två ändringar i högskoleförordningen. Ändringarna innebär att den som ertappas stängs av från deltagande i provet under två år och att Universitets- och högskolerådet (UHR) får utökade befogenheter att stävja fusk.

  • Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

    Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå för att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola. Fler vuxna kommer därmed att kunna öka sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Systemet med studieavgifter för utländska studenter följs upp

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att kartlägga de studieavgifter som universitet och högskolor tar ut av utländska studenter. Syftet är att få en samlad bild av hur systemet med studieavgifter fungerar.

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Fler nyanlända elever ska bli behöriga till gymnasieskolan

För att fler ska nå kunskapsmålen har regeringen i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur utbildningen för de elever som kommer till Sverige under grundskolans senare år kan stärkas.

Helene Hellmark Knutsson
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Startskott för Lärarlönelyftet

I dag träder reformen i kraft och nu kan 60 000 lärare få en löneökning på cirka 2 500-3 500 kronor i månaden. Att Lärarlönelyftet träder i kraft är en viktig milstolpe för svensk skola. Vi behöver stärka läraryrket för att vända kunskapsresultaten i den svenska skolan. Att investera i lärarna är att investera i framtiden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nya förslag för effektivare validering

Utbildningsdepartementet skickar inom några dagar ut en rad förslag på remiss om hur systemen för validering ska bli mer effektiva och tillgängligheten till validering öka. Genom att synliggöra och erkänna människors kunskaper och kompetens kan tiden i utbildning förkortas eller vägen till jobb bli rakare för såväl utrikes som inrikes födda.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1902 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida