Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

Illustration: Regeringskansliet

Gustav Fridolin och Anna Ekström kommenterade TIMSS och TIMSS Advanced

Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström hade pressträff med anledning av resultaten i studierna TIMSS och TIMSS Advanced som undersöker elevers kunskap i bland annat matematik och naturvetenskap.

Helene Hellmark Knutsson vid presentationen av forskningspropositionen
I propositionen, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, presenteras regeringens syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv. Foto: Regeringskansliet

Regeringens forskningspolitiska proposition överlämnad till riksdagen

I propositionen, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, presenteras regeringens syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020. Viktiga hörnstenar i propositionen är ökade basanslag till universitet och högskolor, satsningar på forskning kopplad till globala samhällsutmaningar, och ökade resurser för att stärka Sveriges innovationsförmåga.

Illustration: Regeringskansliet

Gymnasieutredningens betänkande går ut på remiss

I dag skickar Utbildningsdepartementet Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) till remissinstanser för deras synpunkter.

Foto: Folio bildbyrå

Flera internationella kunskapsmätningar aktuella just nu

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Regeringen vill höja kunskapsresultaten och öka jämlikheten i skolan. Målet är en likvärdig skola där inget barn lämnas efter eller hålls tillbaka. I slutet av 2016 redovisas resultat av de internationella kunskapsmätningarna TIMSS, TIMSS Advanced och PISA. Här kan du läsa mer om dessa kunskapsmätningar och regeringens prioriteringar och insatser inom undersökningarnas fokusområden.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2159 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida