Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

 • CSN ska öka återbetalningen av obetalda skulder

  Illustration: Regeringskansliet

  För att öka återbetalningen av studieskulder från utlandsbosatta låntagare har regeringen i dag beslutat att ge Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys för att öka kunskapen om orsakerna till uteblivna inbetalningar samt föreslå konkreta åtgärder för att vända utvecklingen.

 • Ny stadieindelad timplan med mer matte, satsning på teknik och skärpt rätt för elever att få den tid de behöver

  Utbildningsminister Gustav Fridolin vid presskonferensen
  Utbildningsminister Gustav Fridolin vid presskonferens på Skanskvarnskolan. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Utbildningsdepartementet har i dag skickat ut en promemoria om en stadieindelad timplan på remiss. Syftet med förslaget är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till, bidra till en mer likvärdig skola, underlätta uppföljning och minska det administrativa arbetet. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 med undantag för utökningen av undervisningstiden i matematik som föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Foto: Folio bildbyrå

Fler utbildningsplatser och lässatsning för barn

3 600 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna och en särskild satsning för att öka läsandet bland barn. Det presenterade statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin på en pressträff i dag där även Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltog.

Helene Hellmark Knutsson vid dialogseminarium i Stockholm
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vid dialogseminarium i Stockholm. Foto: Klas-Herman Lundgren/Regeringskansliet

Dialog om lärarförsörjning och samverkan

Regeringen har sedan dag ett arbetat för att vända utvecklingen i svensk skola. Nyckeln för att klara detta är skickliga och engagerade lärare, men Sverige står inför en stor lärarbrist. För att klara den utmaning som lärarbristen skapar i skolan i dag men också för att klara lärarförsörjningen i framtiden behövs ett väl fungerande samarbete mellan lärarutbildare, skolhuvudmän och stat.

Foto på Aida Hadzialic vid en pressträff
Den 13 augusti höll gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic en pressträff i Rosenbad. Foto: Regeringskansliet

Aida Hadzialic avgår

Statsministern har i dag entledigat Aida Hadzialic som statsråd. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, tar tills vidare över Aida Hadzialics ansvarsområden.

Helene Hellmark Knutsson
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Lärare utan legitimation kan arbeta under viss kompletterande utbildning

Den 1 juli 2016 trädde en förordning i kraft som innebär att en lärare utan legitimation kan, med vissa undantag, anställas i skolväsendet för högst två år.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1936 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida