Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Aida Hadzialic Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen satsar på försöksverksamhet för att underlätta validering av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet, UHR, får i uppdrag av regeringen att utreda hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas. Försöksverksamheten ska rikta sig till personer som saknar fullständig dokumentation av sin utländska gymnasiala eller eftergymnasiala utbildning.

Illustration: Regeringskansliet

Ingen särställning för riksinternatskolor

Regeringen har i dag beslutat om att statsbidrag för kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör lämnas enligt ett enhetligt system oavsett vilken skola eleverna väljer. Regeringen kommer därmed inte längre att ha möjlighet att besluta att någon skola ska ha ställning som riksinternatskola.

Aida Hadzialic vid tidigare rådsmöte i Bryssel.
Aida Hadzialic är en av de svenska ministrar som deltar i rådsmötet 23-24 nov i Bryssel. Fotot är från tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Migration dominerar EU-möte om utbildning, ungdom, kultur och idrott

Migration och förbättrad integrering av migranter genomsyrar alla delar av rådsmötet den 23-24 november. Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Gustav Fridolin, utbildningsminister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Foto: Folio

Skriften Förskolan i Politiken i ny upplaga

Skriften Förskolan i Politiken – om intentioner och beslut bakom den svenska förskolans framväxt har nu kommit ut i en ny upplaga. Avsikten med skriften är att ge en lättillgänglig och översiktlig bild av de politiska överväganden och beslut som legat bakom det stora och genomgripande samhällsbygge som den svenska barnomsorgen utgör. I och med den fjärde upplagan omfattas nu åren 1970-2014.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 1653 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida