Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Styrningen av universitet och högskolor ses över

    Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt styrsystem som är effektivt och ger lärosätena bättre förutsättningar att stödja regeringens målsättning att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Pam Fredman, professor i neurokemi och nuvarande rektor för Göteborgs universitet, utses till särskild utredare.

  • Ny generaldirektör för Universitetskanslersämbetet

    Regeringen har beslutat att anställa professorn Anders Söderholm som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anders Söderholm tillträder tjänsten den 1 augusti 2017.

Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

Hearing om ESS och omgivande kunskaps- och innovationsmiljö

Onsdagen den 26 april bjöd Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, in representanter från forsknings- och högskolesektorn, näringslivet och berörda myndigheter för att diskutera nationella mål för Sveriges satsning på den europeiska spallationskällan (ESS).

Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Skolkommissionen lämnade slutbetänkande

Torsdagen den 20 april lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Skolkommissionens förslag syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.

Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Utbildningsdepartementets satsningar i vårbudgeten

En halv miljard i en ny jämlikhetspeng och 150 miljoner kronor för att stärka introduktionsprogrammen vid utsatta gymnasieskolor. Det är några av satsningarna som föreslås i vårändringsbudgeten för 2017 som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Detta kompletterar regeringens pågående insatser för att höja läraryrkets attraktivitet.

Illustration: Regeringskansliet

Stadieindelad timplan ska öka jämlikheten i grundsärskolan

Regeringen har i dag beslutat om att ge Skolverket i uppdrag att förbereda förslag till nya timplaner för bland annat grundsärskolan. Syftet med en stadieindelad timplan är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till och därmed bidra till en mer jämlik skola.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2387 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida