Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

Foto: Philip Stenström/Regeringskansliet

Regeringen föreslår en samlad kulturarvspolitik

Den 8 december presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen Kulturarvspolitik. Därmed tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. I remissen beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar och en rad bedömningar och förslag presenteras, bland annat en ny museilag.

Illustration: Regeringskansliet

Framtidens finansiering av public service utreds av parlamentarisk kommitté

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska utreda ett nytt system för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Foto: Werner Nystrand/Briljans

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att förebygga utsatthet på kulturinstitutionerna

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd den 21 september in representanter från olika kulturinstitutioner till ett samtal om hot och hat som riktas mot dessa institutioner. Rundabordssamtalet är det fjärde i en serie på temat ”Samling mot hot och hat”. De kunskaper och erfarenheter som kommer fram ska användas i arbetet med att ta fram en handlingsplan.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter

Den 18 oktober överlämnade regeringen skrivelsen ”Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör bland annat bedömningen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter, med riksdagen som huvudman, bör inrättas i Sverige.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1450 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida