Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

Foto: Werner Nystrand/Folio

409 nya miljoner för mer kultur till fler

I budgetpropositionen för 2017 höjer regeringen kulturbudgeten med 409 miljoner kronor. Dessutom satsas 132 miljoner kronor på ett Sverige som håller ihop, varav 41 miljoner kronor ingår i höjningen av kulturbudgeten.

Foto: Werner Nystrand/Briljans

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att förebygga utsatthet på kulturinstitutionerna

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd den 21 september in representanter från olika kulturinstitutioner till ett samtal om hot och hat som riktas mot dessa institutioner. Rundabordssamtalet är det fjärde i en serie på temat ”Samling mot hot och hat”. De kunskaper och erfarenheter som kommer fram ska användas i arbetet med att ta fram en handlingsplan.

Alice Bah Kuhnke talar inför publik
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke som bjudit in till uppstartsmötet poängterade i sitt inledningstal hur viktigt det är med romsk delaktighet och inflytande för att nå framgång i arbetet med att genomföra strategin. Foto: Philip Stenström/Regeringskansliet

Regeringen bjöd in till uppstartsmöte för romsk inkludering

Regeringen antog 2012 en strategi för romsk inkludering, där målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Arbetet med att genomföra strategin har gått nu in i en ny fas. Regeringen har avsatt 58 miljoner kronor för arbetet 2016–2019 och flera insatser har beslutats under våren.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter

Den 18 oktober överlämnade regeringen skrivelsen ”Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör bland annat bedömningen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter, med riksdagen som huvudman, bör inrättas i Sverige.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1407 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida