Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Ansvarigt statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Aktuellt från Kulturdepartementet

Foto: Folio

Skapande skola stärks för att omfatta förskolan

Regeringen vill skapa förutsättningar för professionell konstnärlig och kulturell verksamhet för barn i de allra yngsta åldrarna. Regeringen föreslår därför att anslaget till Skapande skola ska öka med 10 miljoner kronor för 2015. Denna satsning ska gå till professionell kulturverksamhet i förskolan.

Illustration: Regeringskansliet

Framtidens filmpolitik

I promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) föreslås att staten tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken och lämnar det nuvarande filmavtalet 2017. Därmed förbättras förutsättningarna att driva en politik för kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.

Diana Nyman och Alice Bah Kuhnke
Diana Nyman, ordförande Romska rådet i Göteborg och Alice Bah Kuhnke talade vid konferensen. Foto: Kjell Öberg

Romsk inkludering – fortsatt prioriterat för regeringen

Under två dagar, den 22-23 april 2015, samlades företrädare för romska organisationer, politiker, experter, tjänstemän, elever och lärare i Luleå för att diskutera mänskliga rättigheter, minoriteter och majoriteter samt begrepp som ”mångkulturellt samhälle” utifrån romernas situation. Det var Norrbottens läns landsting och Luleå kommun, tillsammans med föreningen Romanikvinnans rätt i samhället som arrangerade konferensen.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen satsar på kunskapshöjande insatser mot afrofobi

Regeringen har i dag gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att ta kunskapshöjande åtgärder mot afrofobi år 2015-2016. För detta tilldelas myndigheten 500 000 kr årligen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt: