Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Regeringen höjer kulturbudgeten med 745 miljoner

    Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

    I budgetpropositionen för 2018 höjer regeringen kulturbudgeten med 745 miljoner kronor. Bland annat satsas 275 miljoner på biblioteken och 115 miljoner på den fria konsten. Därtill kommer ytterligare satsningar på demokratipolitiken och politiken mot diskriminering. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

  • Satsningar på fler förvaltningskommuner för finska, meänkieli och samiska

    Illustration: Regeringskansliet

    Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att nya kommuner ansluts till förvaltningsområdena för samiska, finska respektive meänkieli. För att finansiera detta ökas anslaget med 16 miljoner 2018 och 20 miljoner årligen från och med 2019. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Illustration: Regeringskansliet

Satsningar på jubileumsåret Ingmar Bergman 100 år

Den 14 juli 2018 skulle Ingmar Bergman fyllt 100 år. Ingmar Bergman var en av de internationellt mest kända och betydelsefulla konstnärerna Sverige haft genom tiderna. I budgetpropositionen för 2018 föreslås bidrag för satsningar till Kungliga Dramatiska teatern, Stiftelsen Ingmar Bergman, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö och Svenska Filminstitutet som syftar till att uppmärksamma jubileumsåret nationellt och internationellt.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen satsar på kostnadsfri släktforskning

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner kronor från och med 2018 så att avgifterna för att få tillgång till digital arkivinformation kan tas bort. Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade kostnader för till exempel privatpersoner som bedriver släkt- eller bygdeforskning.

Illustration: Regeringskansliet

250 miljoner till starkare bibliotek i hela landet

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till 2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs-och litteraturfrämjande fördelas. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Illustration: Regeringskansliet

115 miljoner till den fria konsten

För att förbättra förutsättningarna för den fria konsten i hela landet föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 en satsning som totalt uppgår till 115 miljoner kronor per år. Satsningen innebär bland annat en förstärkning av de bidrag och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer, fria grupper inom scenkonst och kulturtidskrifter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1668 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida