Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Ansvarigt statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Samling mot rasism

    Foto: Folio

    Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjuder in till kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten och dialoger med utsatta grupper om rasism och liknande former av fientlighet på olika platser i landet under hösten. Representanter från civilsamhället, politiker och tjänstepersoner deltar vid aktiviteterna. Dessa aktiviteter är en del av det löpande arbetet inom området men även ett förarbete för den nationella strategin som planeras.

Foto: Folio

Skapande skola stärks för att omfatta förskolan

Regeringen vill skapa förutsättningar för professionell konstnärlig och kulturell verksamhet för barn i de allra yngsta åldrarna. Regeringen föreslår därför att anslaget till Skapande skola ska öka med 10 miljoner kronor för 2015. Denna satsning ska gå till professionell kulturverksamhet i förskolan.

Illustration: Regeringskansliet

Framtidens filmpolitik

I promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) föreslås att staten tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken och lämnar det nuvarande filmavtalet 2017. Därmed förbättras förutsättningarna att driva en politik för kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt andra deltagare på samordningsmötet.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt andra deltagare på samordningsmötet. Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

Möte om illegal handel med kulturföremål

Svenska Unescorådet och Riksantikvarieämbetet har idag den 15 juni bjudit in nationella myndigheter till ett samordningsmöte avseende illegal införsel och handel med kulturföremål från Irak och Syrien.

Foto: Folio

En biblioteksstrategi för hela Sverige förbereds

23 miljoner kronor avsätts 2015-2018 för att ta fram en strategi för det svenska biblioteksväsendet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 917 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida