Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

Foto: Werner Nystrand/Folio

409 nya miljoner för mer kultur till fler

I budgetpropositionen för 2017 höjer regeringen kulturbudgeten med 409 miljoner kronor. Dessutom satsas 132 miljoner kronor på ett Sverige som håller ihop, varav 41 miljoner kronor ingår i höjningen av kulturbudgeten.

Foto: Werner Nystrand/Briljans

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att förebygga utsatthet på kulturinstitutionerna

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd den 21 september in representanter från olika kulturinstitutioner till ett samtal om hot och hat som riktas mot dessa institutioner. Rundabordssamtalet är det fjärde i en serie på temat ”Samling mot hot och hat”. De kunskaper och erfarenheter som kommer fram ska användas i arbetet med att ta fram en handlingsplan.

Foto: Viktor Holm/Folio

Fortsatt arbete för ett Sverige som håller ihop – regeringen satsar 132 miljoner kronor

Regeringen kraftsamlar för det öppna och demokratiska samhället. I 2016 års ekonomiska vårproposition presenterades satsningar inom ramen för ett Sverige som håller ihop. Arbetet forsätter med fler insatser för ett samhälle med öppna mötesplatser, mer lokalt kulturutbud och ett förstärkt civilsamhälle, men även åtgärder mot diskriminering, extremism och hot och hat. Totalt satsas 132 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2017 och i höständringsbudgeten för 2016.

Illustration: Regeringskansliet

En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Regeringen har överlämnat en remiss till lagrådet om ändring i lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt. I lagrådsremissen föreslås att granskningsavgiften för fastställande av åldersgränser för film tas bort och att den så kallade ledsagarregeln ska utvidgas till femton år.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1363 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida