Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Satsning på skolval peppar unga väljare

    Foto: Jens Gustavsson/Folio

    I Vårändringsbudgeten för 2017 satsar regeringen fem miljoner kronor till MUCF för förberedande arbete av skolval i samband med de nationella allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. Insatsen når ett stort antal elever: cirka 1 800 skolor deltog i skolvalen inför riksdagsvalet 2014.

  • Waldemarsudde blir självständigt från Nationalmuseum

    Foto: Kjell Renblad

    Regeringen föreslår i vårbudgeten för 2017 att konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde avskiljs organisatoriskt från Nationalmuseum. Med förändringen får Prins Eugens Waldemarsudde ökade förutsättningar att bedriva en bra verksamhet i enlighet med föreskrifterna i prins Eugens testamente. Förslaget väntas träda ikraft den 1 juli 2017.

Illustration: Regeringskansliet

Större sändningsområden för en livskraftig kommersiell radio

Regeringen överlämnade den 21 mars propositionen Vissa frågor om kommersiell radio (Prop. 2016/17:136) till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen bland annat en möjlighet till utformning av större sändningsområden för kommersiell radio, och ändrade regler som ska främja konkurrens och mångfald på radioområdet.

Ministern och barn blir fotograferade i danssalen
Alice Bah Kuhnke tillsammans med barn och personal efter att Kulturskolan Kullagret bjudit på både sång- och dansuppträdanden. Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

Mötesplatser, kulturarv och kulturskola på agendan när Alice Bah Kuhnke besökte Örebro

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker under våren verksamheter och personer som är engagerade i prioriterade frågor inom Kulturdepartementets ansvarsområden. Under besöket i Örebro såg ministern bland annat musik- och dansföreställningar på Kullagret, en Kulturskola för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen inleder arbete med avgiftsfri släktforskning

Den 23 mars fattade regeringen beslut om ett uppdrag till Riksarkivet att beskriva förutsättningarna för och konsekvenserna av avgiftsfri och öppen arkivinformation. "Kulturarvet och vår historia ska inte bara vara tillgängligt för de som kan betala för det. Att släktforska är en folkrörelse som ger människor en fantastisk möjlighet att personligen koppla ihop dåtid med nutid", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Illustration: Regeringskansliet

Proposition för en samlad kulturarvspolitik överlämnad till riksdagen

Den 28 februari överlämnade regeringen propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) till riksdagen. Med propositionen tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvspolitiken.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1538 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida