Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Ny lässatsning ska få fler barn och unga att läsa

    Foto: Erik Lindvall/Folio

    Regeringen satsar totalt 60 miljoner kronor under fyra år på läsfrämjande insatser inom kulturområdet. Satsningar görs även inom skolans område. Syftet är att förbättra läsförmågan och öka läsningen bland barn och ungdomar i hela landet.

  • Fortsatt arbete för ett Sverige som håller ihop – regeringen satsar 132 miljoner kronor

    Foto: Viktor Holm/Folio

    Regeringen kraftsamlar för det öppna och demokratiska samhället. I 2016 års ekonomiska vårproposition presenterades satsningar inom ramen för ett Sverige som håller ihop. Arbetet forsätter med fler insatser för ett samhälle med öppna mötesplatser, mer lokalt kulturutbud och ett förstärkt civilsamhälle, men även åtgärder mot diskriminering, extremism och hot och hat. Totalt satsas 132 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2017 och i höständringsbudgeten för 2016.

Foto: Werner Nystrand/Folio

Regeringen satsar på mer lokal kultur i hela landet

Regeringen föreslår att totalt 120 miljoner kronor under fyra år tillförs Kultursamverkansmodellen, en modell som ger landstingen ett utökat ansvar att fördela vissa statliga bidrag till lokal och regional kulturverksamhet. Syftet med den satsningen är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge fler tillgång till kultur.

Foto: Love Strandell/Folio

Mer film till fler

Regeringen föreslår nya satsningar för att mer film ska nå fler. Genom att avskaffa granskningsavgifterna, förstärka satsningen på digitalisering av filmarvet med 2,5 miljoner kronor årligen och öka filmstödet med 20 miljoner kronor från och med 2019 tar regeringen ytterligare ett steg mot det målet.

Foto: Werner Nystrand/Folio

Regeringen satsar på bättre villkor för kulturen

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på bättre villkor för kulturen genom att stärka scenkonsten och höja biblioteksersättningen. Syftet med regeringens utökade satsningar är att ge mer kultur för fler i hela landet.

Foto: Katja Kircher/Folio

Ett levande och gemensamt kulturarv

Budgetpropositionen för 2017 innehåller flera satsningar och reformer som värnar ett öppet och tillgängligt kulturarv. Bland annat föreslås att resurser tillförs såväl digitalisering av det svenska filmarvet som flera museer i syfte att främja demokrati och skapa ökad delaktighet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1329 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida