Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • 27 projekt inom Kreativa platser ska ge mer kultur till fler

    Alice Bah Kuhnke talar i mikrofon på Unga Klaras scen inför publik.
    Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke talar på uppstartsmöte för de projekt som beviljats medel inom Kreativa platser. Foto: Nicholas Ringskog Ferrada-Noli/Kulturrådet

    Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att fördela cirka 100 miljoner kronor under tre år, inom ramen för satsningen Äga rum. I den första utlysningen har 27 kulturprojekt över hela landet beviljats medel.

Deltagare i ett sakråd sitter runt ett mötesbord.
Bild från ett sakråd som hölls 2016 med civila samhället om kulturarvsfrågor. Mötet leds av Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

Sakråd ny metod för att inhämta kunskaper från civilsamhället

Regeringen har infört en ny arbetsmetod, kallad sakråd, för att på ett systematiskt sätt ta vara på civilsamhällets expertis i olika sakfrågor. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag.

Illustration: Regeringskansliet

Förslag som syftar till ökad konkurrens och mångfald på hela radioområdet

Den 2 februari beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) som innebär att Myndigheten för press, radio och tv får större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat föreslås att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet.

Illustration: Regeringskansliet

Ny överintendent till ArkDes

Regeringen står inför en nystart på arkitektur-, form- och designområdet. Som ett led i detta utses Kieran Long till ny överintendent för ArkDes. Ambitionen är att skapa en stark och inkluderande politik som verkligen kan bidra till att fler får leva och verka i attraktiva och hållbara miljöer. ArkDes är en central aktör i detta arbete.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter

Den 18 oktober överlämnade regeringen skrivelsen ”Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör bland annat bedömningen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter, med riksdagen som huvudman, bör inrättas i Sverige.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1489 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida