Migration och asyl

Svensk migrations- och asylpolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Bild på Heléne Fritzon
Heléne Fritzon Migrations­minister och biträdande justitie­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

Möjlighet att avstå från att återkalla uppehållstillstånd

Regeringen har beslutat om en proposition som möjliggör för Migrationsverket att låta bli att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Utredning om möjlighet att rätta mindre misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i arbetsvillkoren

Regeringen har gett Bertil Ahnborg i uppdrag att utreda möjligheten till rättelse av mindre misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i villkoren. Utredaren ska lämna förslag som säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte utvisas när arbetsgivare har begått oavsiktliga mindre fel gällande villkoren för arbetstillstånd. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Det är viktigt att behålla kontinuitet och ordning i mottagandet av asylsökande och nyanlända. Förslagen innebär att de tidsbegränsade uppehållstillstånden inte orsakar glapp i olika välfärdssystem. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna träder i kraft 1 augusti 2017.

Migration och etablering – tre år in i mandatperioden

Sedan regeringen tillträdde 2014 har många insatser gjorts för att klara flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige samt för att upprätthålla reglerad invandring och värna asylrätten. Regeringen arbetar också för en jämnare fördelning av flyktingar inom EU och för att EU:s framtida asylsystem ska vara rättssäkert och värna asylrätten.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 815 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida