Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Omsorg om personer med sociala svårigheter, med funktionsnedsättning eller äldre ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för barn och för personer med funktionsnedsättning och med jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ansvariga statsråd

Annika Strandhäll Socialförsäkrings­minister
Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Aktuellt från Socialdepartementet

  • Regeringens åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

    Det är ett mycket ansträngt läge på flera myndigheter och i många kommuner. Nu krävs samling och gemensamt ansvarstagande

  • Statens fastighetsverk tar fram minnesvård efter flodvågskatastrofen

    Regeringen har uppdragit åt Statens fastighetsverk att ansvara för det fortsatta arbetet med att utforma en minnesvård till minne av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004. Statens fastighetsverk får 10 miljoner kronor för att presentera ett förslag till hur minnesvården på Djurgården i Stockholm ska se ut. – Tsunamikatastrofen var verkligen en nationell katastrof som berörde många direkt men alla svenskar indirekt. Det här engagerade och berörde väldigt mycket, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för sociala frågor.

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström talar från en scen.
– IT-stödens möjligheter att utbyta information måste förbättras och lagstiftningen kring informationshantering behöver ses över, säger Gabriel Wikström. Foto: Regeringskansliet

E-hälsa

Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Målet är att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Två kvinnor och en man i en talarstol.
Utredaren Ewa Samuelsson, bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Regnér. Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

Bostäder att bo kvar i

Måndagen den 5 oktober tog äldreminister Åsa Regnér och bostadsminister Mehmet Kaplan emot utredningen Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. - Det är angeläget att öka antalet bostäder för äldre. Det gynnar särskilt äldre kvinnor, sa Åsa Regnér.

Två kvinnor i en talarstol samtalar
Den 7 oktober överlämnade Jämställdhetsutredningens utredare Cecilia Schelin Seidegård sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

Jämställdhetspolitiken behöver tydligare styrning

Den 7 oktober lämnade Jämställdhetsutredningen sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Trots att utvecklingen har gått framåt på en del områden, visar utredningen att det kvarstår många utmaningar för att samhället ska bli jämställt.

Illustration: Regeringskansliet

Socialförsäkringsministern presenterade åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Sedan år 2010 har sjukpenningtalet ökat med nästan 70 procent samtidigt som utgifterna på sjukpenninganslaget ökat med 12 miljarder kronor mellan år 2010 och år 2014. Annika Strandhäll presenterade den 23 september regeringens åtgärdsprogram.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 2484 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida