Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på rådsmöte i Luxemburg 27-28 juni 2016
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samtal med danske EU-kollegan Esben Lunde Larsen på rådsmöte i Luxemburg 27-28 juni. Foto: Europeiska unionens råd

Diskussion om fiskemöjligheter för 2017

EU:s jordbruks- och fiskeministrar diskuterade kommissionens meddelande om 2017 års fiskemöjligheter inför förhandlingar i höst. En annan viktig fråga var situationen på jordbruksmarknaden. Det gäller bland annat EU:s mjölkproducenter som har stora problem på grund av låga mjölkpriser under lång tid.

Isabella Lövin
Klimatminister Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog deltog på EU:s miljöråd iLuxemburg den 20 juni. Luftföroreningar, ratificering av Parisavtalet och utsläppsrätter var mötets huvudfrågor. Bilden är från ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska rådet

Luftföroreningar, Parisavtalet och utsläppsrätter på miljöministrarnas möte

Förslaget om minskade luftföroreningar, ratificering av Parisavtalet och översynen av EU:s system för handel med utsläppsrätter diskuterades vid EU:s miljöråd i Luxemburg 20 juni. Rådet antog även slutsatser om handel med hotade djur och växter, cirkulär ekonomi och giftfria kretslopp för avfall.

Utrikesminister Margot Wallström vid tidigare rådsmöte
Utrikesminister Margot Wallström deltog för Sveriges räkning i mötet med EU:s utrikesråd i Luxemburg den 20 juni. Bland annat diskuterades Arktis, visaliberalisering för Georgien och situationen i Makedonien. Bilden är från ett tidigare rådsmöte. Foto: EU-representationen/Anna Lund

Gemensam policy om Arktis antagen av EU:s utrikesministrar

EU:s utrikesministrar diskuterade unionens engagemang i Arktis och behovet av samarbete för att stödja stabilitet i regionen vid måndagens råd för utrikes frågor. Situationen i Makedonien, Mellanöstern, Sahel och visaliberaliseringar för Georgien togs också upp under mötet, som hölls i Luxemburg 20 juni.

Mål och strategier

Regeringens EU-prioriteringar 2016

Under 2016 prioriterar regeringen i EU-arbetet särskilt och är pådrivande avseende ett socialt Europa för jobb och tillväxt, en ambitiös klimat-, energi och miljöpolitik, samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld.

Europa 2020-strategin

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1959 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida