Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Ann linde på ett tidigare rådsmöte
Ann Linde deltar på Allmänna rådets möte i Bryssel 25 september. Läget i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU och förberedelserna inför Europeiska rådet 19-20 oktober är ett par av de frågor som står på dagordningen. Bilden är från ett tidigare rådsmöte i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Brexit och förberedelser av nästa Europeiska råd på Allmänna rådet

Mötet i Allmänna rådet den 25 september inleds med att Estland som är EU:s ordförande under andra halvan av 2017 presenterar sina prioriteringar. Allmänna rådet kommer också att förbereda Europeiska rådets möte i oktober, och därefter behandla EU-kommissionens planering för nästa år samt läget i förhandlingarna om brexit.

Heléne Fritzon
Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister intervjuades vid höstens första möte i RIF, rådet för rättsliga och inrikes frågor. De minskande men fortsatta migrationsströmmarna till EU behandlades liksom EU:s åtgärder för att förebygga terrorism. Justitieminister Morgan Johansson deltog också i mötet. Foto: Sveriges EU-representation

Terrorismbekämpning och migration på höstens första rådsmöte

Terrorismhotet och migrationssituationen var de två viktigaste punkterna på dagordningen när EU:s justitie- och inrikesministrar träffades i Bryssel den 14 september. Mötet var höstens första i rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson deltar i rådets möte 14 september tillsammans med Hélene Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister. Bilden är tagen vid ett tidigare möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel. Foto: EU-representationen

Terrorismbekämpning och migration på rådet för rättsliga och inrikes frågor

Ministrarna kommer att diskutera terrorismbekämpning när rådet för rättsliga och inrikes frågor möts vid ett extrainsatt möte den 14 september 2017. Ministrarna ska också få en lägesrapport om situationen på migrationsområdet och diskutera kommande åtgärder.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

EU-handslaget - för ökad delaktighet

EU-handslaget är en del av arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på hemmaplan. I samarbete med centrala aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2667 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida