Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Ann Linde
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Aktuellt

Magdalena Andersson
När EU-ländernas finansministrar träffas inom ramen för Ekofinrådet kommer EU:s budget och EU:s åtgärder mot skatteflykt att behandlas. Regeringen är kritisk till hanteringen av EU:s budget för 2015 och kommer att rösta nej till att Europaparlamentet beviljar EU-kommissionen ansvarsfrihet. Sverige företräds av finansminister Magdalena Andersson. Bilden är från ett tidigare möte med Ekofin-rådet. Foto: EU-representationen

Budgetfrågor och kampen mot skatteflykt på Ekofinrådets kommande möte

EU tar nu ytterligare steg i bekämpningen av skatteflykt. På Ekofins bord ligger både förslag till förstärkning av direktivet mot skatteundandragande och en rapportering om arbetet med kriterier för en lista på jurisdiktioner som inte samarbetar på skatteområdet. Rådet kommer också att behandla slutredovisningen av 2015-års budget och arbetet med 2018-års budget.

Ann Linde
Allmänna rådet möttes i Bryssel 7 februari för att förbereda dagordningen för Europeiska rådets möte i mars som bland annat kommer att handla om tillväxt, jobb och konkurrenskraft. Allmänna rådet rekommenderade därtill förlängning av de tillfälliga kontrollerna vid EU:s inre gränser. EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige. Foto: EU-representationen

EU-ministrar förberedde vårens möte i Europeiska rådet

När Allmänna rådet träffades i Bryssel 7 februari förberedde ministrarna vårens möte i Europeiska rådet. Ministrarna antog även slutsatser om den europeiska åklagarmyndigheten och beslutade att rekommendera förlängda tillfälliga gränskontroller i fem medlemsstater. På mötet lade också EU-kommissionen fram sitt meddelande om hållbar utveckling.

Margot Wallström
Utrikesministrarna i EU:s medlemsländer träffades den 6 februari inom ramen för EU:s utrikesråd. Rådet uttryckte fortsatt starkt engagemang för den ukrainska reformprocessen. En diskussion om situation och insatser i Libyen och Egypten liksom fredsprocessen i Mellanöstern stod på ministrarnas dagordning. Utrikesminister Margot Wallström intervjuades i samband med mötet. Foto: EU-representationen

Ukraina, Libyen och Egypten i fokus på möte med EU-ländernas utrikesministrar

Rådet för utrikes frågor möttes 6 februari för att hantera EU:s relationer till Ukraina, Libyen och Egypten. Fredsprocessen i Mellanöstern stod också på dagordningen. Rådets diskussioner och slutsatser handlade främst om EU:s krav på och stöd till reformprocesser och uppbyggnadsarbete. Demokrati, mänskliga rättigheter, migration och rättsstatsutveckling stod i fokus.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

EU-handslaget - för ökad delaktighet

EU-handslaget är en del av arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på hemmaplan. I samarbete med centrala aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2341 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida