Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Ann Linde
Rådet för allmänna frågor sammanträdde 20 september för att förbereda mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i oktober. EU- och handelsminister Ann Linde representerade Sverige. Vid mötet underströk hon särskilt vikten av att sjösätta EU:s frihandelsavtal med Kanada och att bekämpa protektionism på handelsområdet. Foto: EU-representationen

Migration, handel och Ryssland på allmänna rådets möte

Rådet för allmänna frågor, GAC, träffades i Bryssel 20 september. På agendan stod framför allt förberedelser inför 20-21 oktober då EU:s stats- och regeringschefer möts för hösten första Europeiska råd. Allmänna rådet gjorde också en halvtidsöversyn av EU:s budget och diskuterade EU-kommissionens arbetsprogram för 2017.

Från en presskonferens i Stockholm med statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald
I samtal med journalister efter mötet i Bratislava konstaterade statsminister Stefan Löfven att alla visat en god vilja att komma framåt i de stora prioriterade frågorna och underströk att EU behöver uppvisa bättre resultat med både tillväxt och fler jobb med goda villkor. Bilden är från ett tidigare möte i Stockholm mellan statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: Regeringskansliet/Martina Huber

EU:s ledare enades om en europeisk färdplan

EU:s stats- och regeringschefer har för första gången mötts utan en representant för Storbritannien. På mötet antogs en gemensam deklaration, Bratislavadeklarationen, som tar sikte på åtgärder inom de stora utmaningar EU står inför och där unionen måste leverera inom snar framtid.

Stefan Löfven
- Vi är i en tid då vi 27 länder som är kvar i EU behöver prata om de utmaningar som ligger framför oss – både förhandlingarna om Storbritanniens utträde och om vad vi ska prioritera i vårt arbete framöver, säger statsminister Stefan Löfven inför mötet i Bratislava 16 september med EU-ledare från alla EU-länder utom Storbritannien. Bilden är tagen vid ett tidigare möte i Europeiska rådet. Foto; EU-representationen

Framtidsfrågor på mötet i Bratislava

Den 16 september träffades EU:s stats- och regeringschefer för första gången utan en representant för Storbritannien. Syftet med mötet var att diskutera EU:s huvudprioriteringar och att forma ramarna för EU:s framtid.

Mål och strategier

Regeringens EU-prioriteringar 2016

Under 2016 prioriterar regeringen i EU-arbetet särskilt och är pådrivande avseende ett socialt Europa för jobb och tillväxt, en ambitiös klimat-, energi och miljöpolitik, samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld.

Europa 2020-strategin

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2043 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida