Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen
Stefan Löfven på presskonferens med Sverigeflaggan och EU-flaggan i bakgrunden.
Statsminister Stefan Löfven representerar Sverige i Europeiska rådet. Foto: Europeiska rådet

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Statsminister Stefan Löfven representerar Sverige i detta arbete.

Karta över EU-länderna med ringen med EU-stjärnor över.
Samarbetet i Europeiska unionens råd är uppdelat i tio politikområden. Bild: Regeringskansliet

EU:s politikområden

EU:s medlemsstater samarbetar i Europeiska unionens råd, även kallat rådet. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden som motsvaras av var sin rådskonstellation.

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015

Ordning och reda på arbetsmarknaden

En gemensam europeisk arbetsmarknad får inte leda till försämrade villkor och svagare skydd för Europas löntagare.

En framåtsyftade, ambitiös miljö- energi- och klimatpolitik

EU ska leda arbetet med klimatomställningen, även globalt.

Globalt engagemang och ett säkrare grannskap

I en tid av osäkerhet och konflikter ska EU och Sverige utgöra en stark röst för fred, säkerhet, utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter och rättstaten.

Fler jobb och hållbar tillväxt

EU måste fortsätta fokusera på att skapa fler jobb och ökad tillväxt.

Jämställdhet i centrum

Jämställdhet är en fråga om makt och rättigheter såväl som en potential för samhällsutveckling och konkurrenskraft.

Strategier och projekt

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Europa 2020-strategin

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt: