Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Karolina Ekholm
EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 11 juli i Bryssel inom ramen för Ekofinrådet. De fattade beslut om gemensamma åtgärder mot dåliga lån som till skillnad från i Sverige är ett problem i flera EU-länder. De fattade också beslut om det fortsatta arbetet med kapitalmarknadsunionen som syftar till att främja tillväxt och sysselsättning genom förbättrade villkor för investeringar. Sverige företräddes av statssekreterare Karolina Ekholm. Foto: EU-representationen

Stärkt kapitalmarknad och åtgärder mot dåliga lån på Ekofins julimöte

Kapitalmarknadsunionen och åtgärder för att motverka dåliga lån var ett par av de frågor som stod på dagordningen när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 11 juli. Det estländska ordförandskapet som löper från juli till december presenterade också sitt program för perioden.

Utrikesminister Margot Wallström på FAC 17 juli
Utrikesminister Margot Wallström på FAC 17 juli Foto: EU-representationen

Slutsatser om Libyen på utrikesministermöte

När EU:s utrikesministrar träffades i Bryssel den 17 juli antogs rådsslutsatser om Libyen. Andra frågor som diskuterades var vidare prioriteringar för EU:s globala strategi, situationen i Nordkorea samt nya insatser i Irak.

Bild från tidigare rådsmöte
Bild från tidgare rådsmöte Foto: Europeiska rådet

Ministrar diskuterar förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken

När jordbruks- och fiskeministrarna möts i Bryssel den 17-18 juli, kommer bland annat ministrarna att diskutera den gemensamma jordbrukspolitikens framtid med utgångspunkt i kommissionens offentliga samråd den 7 juli.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

EU-handslaget - för ökad delaktighet

EU-handslaget är en del av arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på hemmaplan. I samarbete med centrala aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet