Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuella rådsmöten och andra möten

Elisabeth Backteman
Statssekreterare Elisabeth Backteman företräder Sverige när EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskeripolitik möts i Bryssel 19 mars. EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 och vissa fiskebestånd i Medelhavet står bland annat på dagordningen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fortsatta diskussioner om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

När EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor möts i Bryssel står utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken på dagordningen. Rådet kommer också att diskutera fiske i västra Medelhavet.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige när EU:s utrikesråd träffas i Bryssel 19 mars. EU-ländernas utrikesministrar kommer då bland annat att ta upp situationen i Syrien och Ukraina och på den koreanska halvön. Foto: EU-representationen

Ukraina, Syrien och Iran på EU:s utrikesråd

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel 19 mars ska de behandla situationen i Ukraina, Syrien och Iran. De träffar också Sydkoreas utrikesminister för att gå igenom säkerhetsläget på den koreanska halvön.

Ann Linde
EU-och handelsminister Ann Linde företräder Sverige när EU:s allmänna råd möts för att förbereda stats- och regeringschefernas möte 22-23 mars. Brexit är en av mötets frågor. Foto: EU-representationen

Brexit och förberedelser inför Europeiska rådet på EU-ministermöte

Brexit och förberedelser inför Europeiska rådets möte senare i veckan är de viktigaste frågorna som EU-ländernas ministrar för EU-frågor ska behandla när de möts 20 mars i det mötesformat som kallas allmänna rådet. Även den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning står på dagordningen.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska rådet

Bidrag till toppmötet, jämställda löner och EU:s sociala framtid på rådets dagordning

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor, EPSCO-rådet, möts den 15 mars för att bland annat följa upp sociala och sysselsättningspolitiska frågor i EU inför Europeiska rådets möte i mars. Löneskillnader mellan kvinnor och män står också på dagordningen.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige när EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffade i Bryssel 13 mars. Europeiska planeringsterminen och beslut om ytterligare steg i arbetet mot skattefusk och skatteundandragande var två av mötets frågor. Foto: EU-representationen

Skattefrågor och den europeiska planeringsterminen på Ekofin

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Bryssel 13 mars inom ramen för Ekofinrådet fattade de beslut om åtgärder som motverkar skattefusk och skatteundandragande. De behandlade också delar av den europeiska planeringsterminen.

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg företrädde Sverige när EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möttes i Bryssel 12 mars. På mötet uppmärksammades bland annat landvinningar och utmaningar för EU:s inre marknad som i år firar 25 år. Foto: EU-representationen

Industripolitik, digitalisering och EU:s inre marknad

När EU-ländernas ministrar för konkurrensfrågor möttes i Bryssel 12 mars behandlade de EU:s kommande industripolitiska strategi och digitaliseringens betydelse för konkurrenskraften. De diskuterade också framgångar och utmaningar för EU:s inre marknad som firar 25 år i år.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Arbete för ökad delaktighet i EU

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök