Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

EU:s ledare i Rom
I Rom ställde EU:s ledare sig bakom en förklaring om en gemensam vision för unionens framtid. Förklaringen tar avstamp i det sargade Europa vid andra världskrigets slut, uttrycker stolthet över allt det samarbetet åstadkommit, och slår fast att medlemsstaterna ska möta utmaningarna tillsammans. Foto: Europeiska rådet

EU:s ledare slöt upp bakom gemensam framtid för unionen

På 60-årsdagen av det europeiska samarbetes grundande träffades EU-ledarna i Rom. Det var ett tillfälle att reflektera över historien och uppmärksamma EU:s många framgångar men framför allt att se framåt. EU-ledarna antog en förklaring om en gemensam vision för EU-samarbetet de kommande åren.

Europeiska rådet Europabyggnaden
När rådet för rättsliga och inrikes frågor träffas i Bryssel 27-28 mars kommer flera frågor på migrationsområdet att behandlas. Rådet får också en presentation av det pågående arbetet med flera lagstiftningsförslag om bland annat digitalt innehåll och bekämpning av penningtvätt. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman företräder Sverige. Foto: Europeiska rådet

Cyberrätt och återvändande på rådet för rättsliga och inrikes frågor

Återvändandefrågor och cyberrätt kommer att diskuteras när rådet för rättsliga och inrikes frågor möts i Bryssel 27 och 28 mars. Rådet kommer också att diskutera genomförandet av Maltadeklarationen och få information om arbetet med lagstiftningsförslag.

Magdalena Andersson
Momsfrågor, planeringsterminens landrapporter och information om förslaget om en försvarsfond och kommande förslag på området för finansiella tjänster stod på Ekofins dagordning. Sverige företräddes av finansminister Magdalena Andersson. Foto: EU-representationen

Momsfrågorna dominerade på Ekofin

Medlemsländernas ekonomi- och finansministrar träffades 21 mars inom ramen för Ekofinrådet. På dagordningen stod momsnivå på elektroniska publikationer och omvänd skattskyldighet i syfte att stoppa momsbedrägerier. Ekofin fick en presentation av den europeiska planeringsterminens landrapporter och information om arbetet med en rad olika förslag.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

EU-handslaget - för ökad delaktighet

EU-handslaget är en del av arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på hemmaplan. I samarbete med centrala aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2435 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida