Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Wolfgang Schäuble och Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson röstade nej till att bevilja EU-kommissionens ansvarsfrihet för 2015-års EU-budget och välkomnade EU:s fortsatta insatser för att bekämpa skatteflykt. På bilden träffar Magdalena Andersson Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble vid ett tidigare Ekofinmöte. Foto: Sverige EU-representation

Budgetfrågor och kampen mot skatteflykt på Ekofin

EU tog vid Ekofinmötet 21 februari beslut om ytterligare insatser i bekämpningen av skatteflykt. Rådet fick också information om det pågående arbetet med en förteckning på jurisdiktioner som inte samarbetar på skatteområdet. Ekofin behandlade slutrapporteringen av 2015-års EU-budget där regeringen uttryckte kritik mot en fortsatt för hög andel fel i utbetalningarna.

Ann Linde
Allmänna rådet möttes i Bryssel 7 februari för att förbereda dagordningen för Europeiska rådets möte i mars som bland annat kommer att handla om tillväxt, jobb och konkurrenskraft. Allmänna rådet rekommenderade därtill förlängning av de tillfälliga kontrollerna vid EU:s inre gränser. EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige. Foto: EU-representationen

EU-ministrar förberedde vårens möte i Europeiska rådet

När Allmänna rådet träffades i Bryssel 7 februari förberedde ministrarna vårens möte i Europeiska rådet. Ministrarna antog även slutsatser om den europeiska åklagarmyndigheten och beslutade att rekommendera förlängda tillfälliga gränskontroller i fem medlemsstater. På mötet lade också EU-kommissionen fram sitt meddelande om hållbar utveckling.

Margot Wallström
Utrikesministrarna i EU:s medlemsländer träffades den 6 februari inom ramen för EU:s utrikesråd. Rådet uttryckte fortsatt starkt engagemang för den ukrainska reformprocessen. En diskussion om situation och insatser i Libyen och Egypten liksom fredsprocessen i Mellanöstern stod på ministrarnas dagordning. Utrikesminister Margot Wallström intervjuades i samband med mötet. Foto: EU-representationen

Ukraina, Libyen och Egypten i fokus på möte med EU-ländernas utrikesministrar

Rådet för utrikes frågor möttes 6 februari för att hantera EU:s relationer till Ukraina, Libyen och Egypten. Fredsprocessen i Mellanöstern stod också på dagordningen. Rådets diskussioner och slutsatser handlade främst om EU:s krav på och stöd till reformprocesser och uppbyggnadsarbete. Demokrati, mänskliga rättigheter, migration och rättsstatsutveckling stod i fokus.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

EU-handslaget - för ökad delaktighet

EU-handslaget är en del av arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på hemmaplan. I samarbete med centrala aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2366 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida