Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige på Europeiska rådets möte i Bryssel den 19-20 oktober. Foto: Europeiska rådet

Migration, digitalisering och brexit på Europeiska rådet

När statsminister Stefan Löfven träffade sina kollegor vid Europeiska rådets möte 19-20 oktober antog stats- och regeringscheferna slutsatser om migration, ett digitalt Europa, säkerhet och försvar samt yttre förbindelser. Därefter diskuterade de brexit utan att Storbritannien deltog.

Isabella Lövin och Carole Dieschbourg samtalar inför mötet
Efter år av förhandlingar enades EU:s ministerråd om ansvarsfördelningen för hur EU:s klimatmål för 2030 ska nås. Inför mötet samtalade klimatminister Isabella Lövin med Luxemburgs miljöminister Carole Dieschbourg. Foto: EU-representationen

Miljörådet enades om minskade växthusgasutsläpp i EU

När miljörådet möttes i Luxemburg 13 oktober enades ministrarna om rådets position om två lagförslag som ska genomföra Parisavtalet och minska växthusgasutsläppen i EU. Ministrarna antog också slutsatser om EU:s förhandlingsmandat inför FN:s klimatmöte COP23 och FN:s miljöförsamling senare i år. Klimatminister Isabella Lövin representerade Sverige på rådsmötet.

Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesråd 16 oktober 2016. På mötet kommer utrikesministrarna ta upp situationen i Turkiet, EU:s relationer med Nordkorea och kärnvapenavtalet med Iran. Fotot är taget vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Sveriges representation

Mänskliga rättigheter, Iran och Nordkorea på EU:s utrikesministermöte

När EU:s utrikesministrar möts 16 oktober kommer de att ta upp genomförandet av kärnvapenavtalet med Iran. Mänskliga rättigheter, situationen i Turkiet finns också på dagordningen liksom en diskussion om EU:s relationer med Nordkorea.

Magdalena Andersson
EU:s gemensamma positioner inför möten i G20 och IMF, internationell klimatfinansiering och tvistelösning vid dubbelbeskattning var några av de frågor som som stod på Ekofinrådets dagordning 10 oktober. Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige. Foto: EU-representationen

En bredd av frågor på Ekofins oktobermöte

När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 10 oktober inom ramen för Ekofin, antog de gemensamma positioner inför möten i G20 och IMF. De fattade beslut om klimatfinansiering och antog ett direktiv som ska göra det lättare att lösa tvister vid dubbelbeskattning. Den europeiska planeringsterminen behandlades liksom skattereformer till följd av den digitala ekonomins utveckling.

Sven-Erik Bucht med journalister
Efter förhandlingar som pågick hela natten mellan 9 och 10 oktober enades rådet för jordbruks- och fiskefrågor om fiskekvoterna för torsk, lax, sill, skarpsill och rödspätta i Östersjön 2018. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffade journalister klockan sex på morgonen direkt efter att förhandlingarna avslutats. Foto: EU-representationen

Östersjöns fiskekvoter för 2018 är spikade

Fiskekvoter för vissa bestånd och arter för nästa år beslutades när EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar träffades 9-10 oktober. På dagordningen fanns också bland annat marknadsutvecklingen för jordbruksprodukter, Agenda 2030 för hållbar utveckling. Ministrarna följde också upp giftskandalen sommaren 2017 där det uppdagades att ägg som innehöll fipronil fanns på marknaden.

Morgan Johansson samtalar med Simonetta Sommaruga
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson samtalar med Schweiz justitie- och polisminister Simonetta Sommaruga vid mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor 14 september. Foto: Europeiska unionens råd

Reform av EU:s asylsystem och migration på agendan för EU-möte

Det europeiska asylsystemet, Schengen, straffrätt i cyberrymden och halvtidsöversyn av strategiska riktlinjer för EU:s rättsliga och inrikes politik är några ämnen på dagordningen när justitie- och inrikesministrarna möts i Luxemburg 12-13 oktober.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Arbete för ökad delaktighet i EU

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2746 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida