Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Erik Nilsson, statssekreterare, utbildningsdepartementet
Erasmus+ går mot sitt slut och debatten om det framgångsrika utbytesprogrammets uppföljare har nu kommit igång. Statssekreterare Erik Nilsson företrädde Sverige när frågan debatterades i EU:s ministerråd för utbildning, ungdom, kultur och idrott 15 februari. Foto: Sveriges EU-representation

Debatt om uppföljaren till Erasmus+

När EU-ländernas utbildningsministrar träffades i Bryssel 15 februari stod en diskussion om efterföljaren till Erasmus+ på dagordningen. Ministrarna följde också upp de rådslutsatser inom utbildning som EU-ländernas stats- och regeringschefer fattade beslut om 2017.

Sven-Erik Bucht
Huvudfrågan på vårens möten 2018 i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske är utformningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. På mötet den 19 februari ska stödformer och klimat- och miljöfrågor diskuteras. Bilden är från ett tidigare rådsmöte i Bryssel. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är regeringens representant i rådet men ersätts 19 februari av statssekreterare Elisabeth Backteman. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 förbereds

När EU:s ländernas jordbruksministrar träffas 19 februari är EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 den viktigaste frågan. Även mötets två andra frågor som handlar om jordbrukets roll i utvecklingen av EU:s bioekonomi och behovet av att höja produktionen av proteingrödor är nära kopplade till den pågående diskussionen om inriktningen på EU:s framtida jordbrukspolitik.

Magdalena Andersson
Budgetfrågor och hållbarhet i investeringar dominerar dagordningen när finansminister Magdalena Andersson träffar sina ministerkollegor från EU-länderna i Ekofinrådet 20 februari. Foto: EU-representationen

Budget och hållbarhet i fokus på Ekofinrådet

När det Ekofinrådet samlar EU-ländernas ekonomi- och finansministrar 20 februari står två övergripande budgetfrågor på dagordningen. De kommer också att diskutera en rapport om ökat fokus på långsiktig hållbarhet i investeringar.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Arbete för ökad delaktighet i EU

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök