Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar i extrainsatt miljöråd i Bryssel 30 september. Rådet ska besluta om EU:s ratificering av Parisavtalet. Photo: Catarina Axelsson/ Government Offices

Extrainsatt EU-möte för godkännande av Parisavtalet

På ett extrainsatt rådsmöte i Bryssel 30 september ska EU:s miljöministrar besluta om EU:s ratificering av det globala klimatavtalet som klubbades i Paris förra hösten. Rådet ska även slå fast EU:s förhandlingsposition inför det internationella klimatmötet i Marrakesh.

Konkurrenskraftsrådet i Bryssel 29 september
Statssekreterare Eva Lindström representerar Sverige på konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel 29 september. Foto: Europeiska unionens råd

Europeisk stålindustri åter i fokus

Läget inom den europeiska stålindustrin diskuteras när ministrarna med ansvar för konkurrenskraft sammanträder i Bryssel den 29 september. Stålsektorn har problem med global överkapacitet och vikande efterfrågan. På rådsmötet diskuterar ministrarna också hur EU:s regelverk ska tillämpas på delningsekonomin.

Ann Linde
Rådet för allmänna frågor sammanträdde 20 september för att förbereda mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i oktober. EU- och handelsminister Ann Linde representerade Sverige. Vid mötet underströk hon särskilt vikten av att sjösätta EU:s frihandelsavtal med Kanada och att bekämpa protektionism på handelsområdet. Foto: EU-representationen

Migration, handel och Ryssland på allmänna rådets möte

Rådet för allmänna frågor, GAC, träffades i Bryssel 20 september. På agendan stod framför allt förberedelser inför 20-21 oktober då EU:s stats- och regeringschefer möts för höstens första Europeiska råd. Allmänna rådet gjorde också en halvtidsöversyn av EU:s budget och diskuterade EU-kommissionens arbetsprogram för 2017.

Mål och strategier

Regeringens EU-prioriteringar 2016

Under 2016 prioriterar regeringen i EU-arbetet särskilt och är pådrivande avseende ett socialt Europa för jobb och tillväxt, en ambitiös klimat-, energi och miljöpolitik, samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld.

Europa 2020-strategin

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2056 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida