Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Storbritanniens avsikt att utträda ur EU

– Storbritannien har varit en nära och värdefull samarbetspartner inom EU. Vi beklagar det brittiska beslutet att lämna unionen, men det är ändå bra att förhandlingsprocessen nu kan börja efter en ganska lång vänteperiod. Jag välkomnar den konstruktiva ansatsen i premiärminister Mays brev, säger statsminister Stefan Löfven.

Margot Wallström
När EU-ländernas utrikesministrar möttes i Bryssel 3 april stod situationen i Jemen, Libyen och Syrien på dagordningen. Givarkonferensen för Syrien 5 april i Bryssel förbereddes. Utrikesminister Margot Wallström underströk bland annat vikten av FN:s ledarskap i Syrien och kvinnors deltagande i EU:s strategi för Syrien. Bilden är från ett tidigare rådsmöte. Foto: Sveriges EU-representation

EU-strategi om Syrien antogs vid utrikesministrarnas möte 3 april

När EU:s utrikesministrar möttes i Luxemburg den 3 april var det främst Syrien som diskuterades. De antog en EU-gemensam strategi för Syrien och förberedde den internationella givarkonferensen om Syriens framtid, som hålls i Bryssel 5 april.

Statssekreterare Elisabeth Backteman deltog i rådsmöte i Bryssel 3 april
– Nästa jordbruksreform måste resultera i ett enklare regelverk, sade statssekreterare Elisabeth Backteman vid rådsmötet i Bryssel 3 april. Foto: Europeiska unionens råd

Jordbruksministrar arbetar med förenklade regler för EU:s jordbrukspolitik

Sverige tillsammans med de nordiska och baltiska EU-länderna presenterade 68 konkreta förslag till förenklade regler för lantbrukare och företag inom EU. På rådsmötet i Bryssel 3 mars informerade EU-kommissionen också om åtgärder som vidtagits i samband med köttfusket i Brasilien.

Anders Ygeman, Dimitris Avramopoulos och Morgan Johansson
Inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson träffade Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration-, inrikes- och medborgarskapsfrågor, inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor 27 mars. Foto: Europeiska unionens råd

Finansiering av terrorism och migranters återvändande i fokus på rådet för rättsliga och inrikes frågor

Återvändandefrågor och åtgärder mot ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism diskuterades när rådet för rättsliga och inrikes frågor möttes i Bryssel 27 och 28 mars. Rådet diskuterade också genomförandet av Maltadeklarationen och fick information om arbetet med direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll samt reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet.

EU:s ledare i Rom
I Rom ställde EU:s ledare sig bakom en förklaring om en gemensam vision för unionens framtid. Förklaringen tar avstamp i det sargade Europa vid andra världskrigets slut, uttrycker stolthet över allt det samarbetet åstadkommit, och slår fast att medlemsstaterna ska möta utmaningarna tillsammans. Foto: Europeiska rådet

EU:s ledare slöt upp bakom gemensam framtid för unionen

På 60-årsdagen av det europeiska samarbetes grundande träffades EU-ledarna i Rom. Det var ett tillfälle att reflektera över historien och uppmärksamma EU:s många framgångar men framför allt att se framåt. EU-ledarna antog en förklaring om en gemensam vision för EU-samarbetet de kommande åren.

Magdalena Andersson
Momsfrågor, planeringsterminens landrapporter och information om förslaget om en försvarsfond och kommande förslag på området för finansiella tjänster stod på Ekofins dagordning. Sverige företräddes av finansminister Magdalena Andersson. Foto: EU-representationen

Momsfrågorna dominerade på Ekofin

Medlemsländernas ekonomi- och finansministrar träffades 21 mars inom ramen för Ekofinrådet. På dagordningen stod momsnivå på elektroniska publikationer och omvänd skattskyldighet i syfte att stoppa momsbedrägerier. Ekofin fick en presentation av den europeiska planeringsterminens landrapporter och information om arbetet med en rad olika förslag.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

EU-handslaget - för ökad delaktighet

EU-handslaget är en del av arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på hemmaplan. I samarbete med centrala aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2452 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida