Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuella möten

Högnivåkonferens i Luxemburg.
Högnivåkonferens om ökade migrationsströmmar i samband med rådet för rätts- och inrikes frågor 8-9 oktober. Foto: Europeiska unionens råd

Ökat samarbete med grannskapsländer om migration

EU-länderna och länderna på västra Balkan och vid östra Medelhavet, Schengenländerna som inte är EU-medlemmar samt en rad internationella organisationer enades om ökat samarbete för att möta ökade migrationsströmmar. Insatser som diskuterades vid högnivåkonferensen avsåg både ökat stöd till transitländer, bekämpande av människosmuggling och organiserad brottslighet samt fokus på orsakerna till att människor flyr.

Bild från finansministrarnas möte i Luxemburg.
Bild från finansministrarnas möte i Luxemburg. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s finansministrar eniga om ökat samarbete för att förhindra skatteflykt

EU:s finansministrar enades vid sitt senaste möte om ökat informationsutbyte för att förhindra gränsöverskridande skatteplanering bland större bolag. Förslaget som ministrarna kom överens om vid Ekofin-mötet i Luxemburg 6 oktober gör det möjligt för stater att automatiskt utbyta information om förhandsbesked och internbrissättningsbesked i syfte att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt.

Infrastrukturminister Anna Johansson och EU-kommissionären för transportfrågor Violeta Bulc vid tidigare rådsmöte.
Infrastrukturminister Anna Johansson och EU-kommissionären för transportfrågor Violeta Bulc vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrar överens om ökad konkurrenskraft för järnvägen

EU:s transportministrar är överens om förslaget att öppna marknaden för inhemsk persontrafik för järnvägsföretagen i EU. Överenskommelsen träffades vid rådsmöte i Luxemburg den 8 oktober. Förhandlingar återstår mellan rådet och Europaparlamentet innan förslaget kan träda ikraft. Infrastrukturminister Anna Johansson representerade Sverige vid mötet.

Mål och strategier

Övergripande prioriteringar

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 är: Fler jobb och hållbar tillväxt, Ordning och reda på arbetsmarknaden, En framåtsyftande ambitiös miljö-, energi och klimatpolitik, Ett globalt engagemang och ett säkrare grannskap samt Jämställdhet i centrum.

Europa 2020-strategin

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 1373 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida