Sveriges regering

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 22 ministrar.

Regeringen, uppställd längs ena sidan av en damm på en innergård.
Sveriges regering. På bilden saknas samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, justitie- och inrikes-minister Morgan Johansson, migrations- och biträdande justitieminister Heléne Fritzon, infrastrukturminister Tomas Eneroth samt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Aida Hadzialic var gymnasie- och kunskapslyftsminister 3 oktober 2014 - 15 augusti 2016. Anders Ygeman var inrikesminister 3 oktober 2014 - 27 juli 2017. Anna Johansson var infrastrukturminister 3 oktober 2014 – 27 juli 2017. Gabriel Wikström var folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister 3 oktober 2014 - 27 juli 2017. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statsråden och departementen

Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Ibrahim Baylan Samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan Samordnings- och energi­minister

Arbetsmarknads­departementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och har samordningsansvar för etablering av nyanlända.

Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister
Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Finans­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Magdalena Andersson, Finans­minister
Magdalena Andersson Finans­minister
Ardalan Shekarabi, Civil­minister
Ardalan Shekarabi Civil­minister
Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister
Per Bolund Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister

Försvars­departementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Justitie­departementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister
Heléne Fritzon
Heléne Fritzon Migrations­minister och biträdande justitie­minister

Kultur­departementet

Departementet ansvarar för kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt och trossamfund.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokrati­minister
Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Miljö- och energi­departementet

Departementet ansvarar för regeringens miljö-, energi och klimatpolitik

Karolina Skog, Miljö­minister
Karolina Skog Miljö­minister

Närings­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Mikael Damberg rakt framifrån
Mikael Damberg Närings- och innovations­minister
Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister
Peter Eriksson Bostads- och digitaliserings­minister
Sven-Erik Bucht, Landsbygds­minister
Sven-Erik Bucht Landsbygds­minister
Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Social­departementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, folkhälsa och sjukvård, socialförsäkring, jämställdhet och idrott.

Annika Strandhäll, Socialförsäkrings­minister
Annika Strandhäll Social­minister
Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhets­minister
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Utbildnings­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik.

Gustav Fridolin, Utbildnings­minister
Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Utrikes­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Margot Wallström, Utrikes­minister
Margot Wallström Utrikes­minister
Ann Linde
Ann Linde EU- och handels­minister
Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister
Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister