Sveriges regering

Regeringen styr Sverige och är motorn i arbetet med att förändra våra lagar och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 23 ministrar.

Regeringen
Regeringen. Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-­minister 03 oktober 2014 - 18 april 2016. Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete 03 oktober 2014 - 25 maj 2016. Åsa Romson, klimat- och miljöminister samt vice statsminister 03 oktober 2014 - 25 maj 2016. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Statsråden och departementen

Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Stefan Löfven Stats­minister
Energiminister Ibrahim Baylan
Ibrahim Baylan Samordnings- och energi­minister

Arbetsmarknads­departementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och har samordningsansvar för etablering av nyanlända.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Finans­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Finansminister Magdalena Andersson.
Magdalena Andersson Finans­minister
Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.
Per Bolund Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister
Civilminister Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi Civil­minister

Försvars­departementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Peter Hultqvist Försvars­minister

Justitie­departementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister
Inrikesminister Anders Ygeman
Anders Ygeman Inrikes­minister

Kultur­departementet

Departementet ansvarar för kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt och trossamfund.

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Miljö- och energi­departementet

Departementet ansvarar för regeringens miljö-, energi och klimatpolitik

Karolina Skog Miljö­minister

Närings­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Mikael Damberg Närings- och innovations­minister
Anna Johansson Infrastruktur­minister
Sven-Erik Bucht Landsbygds­minister
Peter Eriksson Bostads- och digitaliserings­minister

Social­departementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, folkhälsa och sjukvård, socialförsäkring, jämställdhet och idrott.

Annika Strandhäll Socialförsäkrings­minister
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhets­minister
Porträtt av folkhälso,- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister

Utbildnings­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik.

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.
Aida Hadzialic Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Utrikes­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Utrikesminister Margot Wallström.
Margot Wallström Utrikes­minister
Ann Linde EU- och handels­minister
Biståndsminister Isabella Lövin.
Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister