Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara på barn och ungas rättigheter och intressen i samhället.  Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

 • Förbättringsarbete för sociala barn- och ungdomsvården i ljuset

  Cecilia Grefve, Åsa Regnér och Margareta Winberg
  –Som det ofta är när det gäller kvinnodominerade sektorer så förlitar man sig på att kvinnor ändå ska ordna upp detta viktiga uppdrag på något sätt, sa Åsa Regnér. Med regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve (t.v.), och regeringens särskilda utredare för en översyn av socialtjänstlagen, Margareta Winberg (t.h.). Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

  Den 1 september deltog barnminister Åsa Regnér vid konferensen Förbättringsresan i Linköping som arrangerades av regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Under augusti och september gör samordnaren fem regionala spridningskonferenser med fokus på att stärka kvaliteten inom socialtjänsten.

 • Regeringen tar nästa steg för att göra barnkonventionen till lag

  • Foto: Folio bildbyrå

  • Foto på regerinens särskilda utredare Anita Wickström och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

   Regeringens särskilda utredare Anita Wickström överlämnar barnrättighetsutredningen till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

   Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen.

Barnminister Åsa Regnér vid högnivåmöte om barn på flykt i Riksdagen.
Barnminister Åsa Regnér berättade om det pågående arbetet att göra barnkonventionen till svensk lag. Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

Internationellt högnivåmöte i riksdagen om barn på flykt

Måndag den 24 april hölls ett högnivåmöte i riksdagen på temat barn på flykt som anordnades av Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna barnhuset och riksdagen. Barnminister Åsa Regnér var en av huvudtalarna och vid mötet närvarade barnombud från flera europeiska länder, barnrättsexperter från hela Europa samt svenska myndigheter och civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnrätt.

Tonårspojke i skolan.
Ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga ska bildas inom Socialstyrelsen från och med den 1 april 2017. Foto: Folio

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga inrättas

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom myndigheten. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.

Foto: Folio

Ökad kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När det gäller betydelsen för barn och unga av rättigheterna, ska expertstöd ges av Barnombudsmannen.

Foto: Folio

Regeringens handlingsplan till skydd för barn

Att motverka människohandel, liksom exploatering och sexuella övergrepp, mot alla barn är en högt prioriterad fråga för regeringen, och därför har en handlingsplan med detta syfte tagits fram.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 354 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida