Arbetsmarknads­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör en väl fungerande arbetsmarknad. Hit hör insatser för unga i jobb, matchning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen samt frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö så att alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet med goda arbetsvillkor. Departementet har också samordningsansvar för nyanländas etablering.

Ansvarigt statsråd

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • OECD presenterade rapport om integrationen på den svenska arbetsmarknaden tillsammans med Ylva Johansson

    Fredag 13 maj hölls ett seminarium om OECD:s rapport "Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Sweden". Rapporten visar att Sverige har en välutvecklad och hållbar politik för mottagande och etablering, men att det stora antalet asylsökande 2015 har skapat nya utmaningar. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommenterade OECD:s resultat och rekommendationer tidigare på en pressträff där även Stefano Scarpetta, Director, Employment, Labour and Social Affairs, OECD, deltog.

  • Ordning och reda på arbetsmarknaden

    Foto: Maskot/Folio.

    Regeringen värnar den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Sverige driver även frågor i EU om rättvis konkurrens för företag, och om rättigheter och villkor för EU-medborgare som utstationeras för att arbeta i Sverige.

Statssekreterare Erik Nilsson.
Statssekreterare Erik Nilsson om att det varit en bred uppslutning för regionkonferenserna Sverige tillsammans. Foto: regeringen.se.

Bred uppslutning för Sverige tillsammans

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Under våren 2016 har länsstyrelserna arrangerat 17 regionala konferenser över hela landet med syfte att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Statssekreterare Erik Nilsson har deltagit på samtliga av konferenserna för att presentera regeringens politik när det gäller nyanländas mottagande och etablering inom områdena arbetsmarknad, utbildning, boende och hälsa.

Ylva Johansson på pressträffen.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på pressträffen om arbetsmarknadsläget och arbetslöshetsprognosen. Foto: regeringen.se.

Ylva Johansson presenterade den senaste arbetslöshetsprognosen och arbetsmarknadsläget

– Alla män och kvinnor som kan jobba, ska jobba. Den svenska modellen har sett till att vi har en välutbyggd välfärd som gör att alla kan gå till jobbet. Det kräver att individen tar ansvar och tar till vara på de utbildningsmöjligheter som ges och söker de jobb som erbjuds, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning sedan den 1 mars 2016

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har regeringen föreslagit och riksdagen beslutat om en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (bosättningslagen). Lagen och förordningar som närmare reglerar den nya ordningen med anvisningar till kommuner trädde ikraft den 1 mars 2016.

Foto: regeringen.se.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Under 2015 arbetade regeringen med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter. Strategin offentliggjordes vid en pressträff med arbetsmarknadsministern den 1 februari.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 977 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida