Arbetsmarknads­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör en väl fungerande arbetsmarknad. Hit hör insatser för unga i jobb, matchning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen samt frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö så att alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet med goda arbetsvillkor. Departementet har också samordningsansvar för nyanländas etablering.

Ansvarigt statsråd

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Ylva Johansson Arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

Foto: Regeringskansliet

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen för 2016

I budgetpropositionen för 2016 investerar regeringen i bättre matchning och kompetensutveckling genom satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik för långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga. Regeringen investerar även i en rejäl höjning av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagandet och effektivare insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. De satsningar som regeringen presenterade på arbetsmiljöområdet i vårändringsbudgeten för 2015 föreslås fortsätta.

Bild på regeringen och alliansen i riksdagen.
Magda Rasmusson, migrationspolitisk talesperson (MP), justitieminister Morgan Johansson, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), Elisabeth Svantesson, vice partiordförande (M), Johanna Jönsson, talesperson för integration- och migrationsfrågor (C), Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson (FP), och Andreas Carlsson, rättspolitisk talesperson (KD) under en pressträff i riksdagen. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Insatser med anledning av flyktingkrisen

Antalet personer som sökt asyl i Sverige har ökat kraftigt och utmaningarna för det svenska asylsystemet är mycket stora. Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna har därför enats kring nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända.

Foto: regeringen.se

Investeringar för snabbare etablering

Torsdagen den 10 september höll statsminister Stefan Löfven, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, utbildningsminister Gustav Fridolin samt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en pressträff för att presentera investeringar för snabbare etablering.

Foto: Maskot/Folio

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Regeringen vill korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. Nyanlända ska snabbt komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen. Regeringen har därför tillsammans med arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter fört samtal om åtgärder för att inom ramen för etableringsuppdraget skapa så kallade snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 851 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida