Arbetsmarknads­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör en väl fungerande arbetsmarknad. Hit hör insatser för unga i jobb, matchning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen samt frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö så att alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet med goda arbetsvillkor. Departementet har också samordningsansvar för nyanländas etablering.

Ansvarigt statsråd

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Ylva Johansson Arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson.
Ylva Johansson. Foto: Regeringskansliet

Presseminarier om arbetsmarknadsläget

Arbetsmarknadsministern bjuder regelbundet in media till en presentation av det arbetsmarknadspolitiska läget och regeringens politik för hur fler människor ska komma i arbete.

Foto: Maskot/Folio

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Regeringen vill korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. Nyanlända ska snabbt komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i vårbudgeten blir verklighet

Riksdagen har röstat igenom regeringens vårändringsbudget vilket innebär att tidigare kommunicerade arbetsmarknadspolitiska förslag i budgeten, bland annat traineejobb och utbildningskontrakt för unga, reformer som underlättar nyanländas etablering samt en höjning av taket i a-kassan, nu fullföljs.

Foto: Maskot/Folio

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning. Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 710 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida