Arbetsmarknads­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör en väl fungerande arbetsmarknad. Hit hör insatser för unga i jobb, matchning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen samt frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö så att alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet med goda arbetsvillkor. Departementet har också samordningsansvar för nyanländas etablering.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Satsningar i vårbudgeten för en effektivare etablering och minskad arbetslöshet

    Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet

    Regeringen förstärker arbetet med att ge nyanlända förutsättningar att på ett snabbt och bra sätt etablera sig i Sverige. Regeringen satsar på tidiga insatser för asylsökande och ökade medel för länsstyrelsernas arbete med att skapa beredskap och mottagningskapacitet i kommunerna. Regeringen aviserar även att traineejobben ska utvidgas för att omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa.

  • Bred uppslutning för Sverige tillsammans

    Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Under våren 2016 har länsstyrelserna arrangerat 17 regionala konferenser över hela landet med syfte att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Statssekreterare Erik Nilsson har deltagit på samtliga av konferenserna för att presentera regeringens politik när det gäller nyanländas mottagande och etablering inom områdena arbetsmarknad, utbildning, boende och hälsa.

Ylva Johansson på pressträffen.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på pressträffen om arbetsmarknadsläget och arbetslöshetsprognosen. Foto: regeringen.se.

Ylva Johansson presenterade den senaste arbetslöshetsprognosen och arbetsmarknadsläget

– Alla män och kvinnor som kan jobba, ska jobba. Den svenska modellen har sett till att vi har en välutbyggd välfärd som gör att alla kan gå till jobbet. Det kräver att individen tar ansvar och tar till vara på de utbildningsmöjligheter som ges och söker de jobb som erbjuds, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Foto: regeringen.se

Regeringen föreslår starkare skydd för visselblåsare

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som innebär en förstärkning av det skydd som redan finns för visselblåsare, genom att arbetstagare som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den nya lagen ska ha rätt till skadestånd. Förslagen presenterades vid en pressträff i Rosenbad.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning sedan den 1 mars 2016

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har regeringen föreslagit en ny lag som innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (bosättningslagen). Lagen och förordningar som närmare reglerar den nya ordningen med anvisningar till kommuner trädde ikraft den 1 mars 2016.

Foto: regeringen.se.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Under 2015 arbetade regeringen med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter. Strategin offentliggjordes vid en pressträff med arbetsmarknadsministern den 1 februari.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 957 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida