Arbetsmarknads­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör en väl fungerande arbetsmarknad. Hit hör insatser för unga i jobb, matchning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen samt frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö så att alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet med goda arbetsvillkor. Departementet har också samordningsansvar för nyanländas etablering.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Nytt snabbspår för lärare och förskollärare presenterat

    Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och utbildningsminister Gustav Fridolin.
    Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och utbildningsminister Gustav Fridolin presenterade ett nytt snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare vid en pressträff på Stockholms universitet. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

    Nu lanserar arbetsmarknadens parter tillsammans med berörda myndigheter ett snabbspår för nyanlända lärare. Snabbspåret innebär att personen tidigt kan komma ut på en skola och förskola via praktik och anställning. Snabbspåret presenterades av Ylva Johansson, Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson vid en pressträff på Stockholms universitet.

  • Presseminarium om arbetsmarknadsläget

    Vid ett presseminarium om arbetsmarknadsläget presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson siffror angående ungdomsarbetslösheten som nu minskar.

Foto: regeringen.se

Sverige tillsammans: Nu pågår de regionala konferenserna över hela landet

– Vi måste träffas och prata för ett ömsesidigt lärande. Det säger Erik Nilsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, angående att stat och kommun nu träffas under de regionala konferenserna. Örebro län och Västmanlands län arrangerade den 2 februari en regionkonferens i Örebro. Hör landshövding i Örebro län Maria Larsson berätta om utmaningar och möjligheter när det gäller de nyanländas etablering i kommunerna. Följande orter återstår: Östersund, Falun, Göteborg, Umeå, Karlstad, Kalmar, Norrköping, Kungsbacka, Stockholm, Kristianstad, Skövde och Luleå.

Foto: Alexander Ruas/Folio

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 lanserad

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Under 2015 har regeringen arbetat med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter. Strategin, i form av en skrivelse till riksdagen, offentliggjordes i samband med en pressträff med arbetsmarknadsministern den 1 februari.

Illustration: Regeringskansliet

Alla kommuner ska ta emot nyanlända efter anvisning

Regeringen har beslutat förordningar som närmare reglerar hur den nya ordningen med anvisningar av nyanlända till kommuner är avsedd att fungera. Förordningarna träder i kraft samma dag som den nya lagen, den 1 mars 2016. Riksdagen har tidigare beslutat enligt regeringens förslag om att alla kommuner ska bli skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning.

Foto: Regeringskansliet

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen för 2016

I budgetpropositionen för 2016 investerar regeringen i bättre matchning och kompetensutveckling genom satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik för långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga. Regeringen investerar även i en rejäl höjning av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagandet och effektivare insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. De satsningar som regeringen presenterade på arbetsmiljöområdet i vårändringsbudgeten för 2015 föreslås fortsätta.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 904 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida