Arbetsmarknads­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör en väl fungerande arbetsmarknad. Hit hör insatser för unga i jobb, matchning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen samt frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö så att alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet med goda arbetsvillkor. Departementet har också samordningsansvar för nyanländas etablering.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

Foto: Folio, Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige tillsammans fortsätter med regionala konferenser om nyanländas etablering

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att arrangera regionala konferenser över hela landet under början av 2016. Alla kommuner och landsting bjuds in med syftet att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Även Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Boverket, Socialstyrelsen och IVO - Inspektionen för vård och omsorg - medverkar på konferenserna.

Gabriel Wikström och Ylva Johansson.
Snabbspår för nyanlända inom hälso-och sjukvården presenterades idag vid en pressträff med folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Snabbspår för hälso- och sjukvårdsyrken lanseras

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar arbetsmarknadens parter i samarbete med Arbetsförmedlingen ett snabbspår för de 21 reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena.

Foto: Regeringen.se

Alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om att införa en ny lag som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Foto: Regeringskansliet

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen för 2016

I budgetpropositionen för 2016 investerar regeringen i bättre matchning och kompetensutveckling genom satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik för långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga. Regeringen investerar även i en rejäl höjning av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagandet och effektivare insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. De satsningar som regeringen presenterade på arbetsmiljöområdet i vårändringsbudgeten för 2015 föreslås fortsätta.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 896 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida