Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvarigt statsråd

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Kvinnor ska ha halva makten och hela lönen

    Foto: Astrakan/Folio.

    Jämställdhet är en hörnsten i den svenska modellen. Kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Då krävs förändring. Kvinnors sysselsättningsgrad måste öka och fler måste få möjlighet till en trygg anställning. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Föräldraansvaret måste delas jämlikt och könsuppdelningen på arbetsmarknaden motverkas.

  • Ordning och reda på arbetsmarknaden

    Foto: Maskot/Folio.

    Regeringen värnar den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Sverige driver även frågor i EU om rättvis konkurrens för företag, och om rättigheter och villkor för EU-medborgare som utstationeras för att arbeta i Sverige.

Foto: regeringen.se

Regeringen föreslår starkare skydd för visselblåsare

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som innebär en förstärkning av det skydd som redan finns för visselblåsare, genom att arbetstagare som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den nya lagen ska ha rätt till skadestånd. Förslagen presenterades vid en pressträff i Rosenbad.

Bild på Ylva Johansson och Stefan Löfven.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statsminister Stefan Löfven. Foto: Regeringskansliet

Kommentarer till EU-kommissionens förslag till förändringar i utstationeringsdirektivet

EU-kommissionen har antagit förslag till ändringar i utstationeringsdirektivet. Med anledning av det kommenterade statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommissionens förslag.

Illustration: Regeringskansliet

Remiss Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering.

Foto: regeringen.se.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Under 2015 arbetade regeringen med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter. Strategin offentliggjordes vid en pressträff med arbetsmarknadsministern den 1 februari.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 352 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida