Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Regeringen ger FOI i uppdrag att analysera hur Afghanistaninsats påverkat Försvarsmakten

    Regeringen har idag fattat beslut om uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att genomföra en särskild analys som innebär att FOI ska belysa hur det svenska deltagandet i Isaf under perioden 2002-2014 har påverkat Försvarsmakten och den samlade militära förmågan.

  • Försvaret i budgetpropositionen

    I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen en förstärkning av försvaret. Förstärkningen ligger i linje med den nyligen beslutade försvarspolitiska inriktningspropositionen. Fram till och med 2020 ska anslagen till försvaret höjas med cirka 17 miljarder kronor.

Regeringskansliet

Försvarspolitisk inriktning 2016-2020

Den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020 utgår från en förändrad säkerhetspolitisk situation i Europa. Försvaret får en tydligare inriktning mot ett nationellt försvar.

Nordefco
Nordefco Regeringskansliet

Nordiskt försvarssamarbete

Sverige är under 2015 ordförande i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Samarbetet omfattar exempelvis utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Röda korsetmärkt sjukvårdare i svensk räddningsstyrka.
Röda korsetmärkt sjukvårdare i svensk räddningsstyrka. Försvarsmakten

Ny skrift om skyddande kännetecken

Totalförsvarets folkrättsråd publicerar en skrift som behandlar skyddande kännetecken i den internationella humanitära rätten.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 372 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida