Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

Illustration: Regeringskansliet

Fojo får i uppdrag att ta fram råd och stöd för journalister som drabbas av hat och hot

Regeringen ger medieinstitutet vid Linnéuniversitetet i uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra insatser riktade till journalister och redaktioner för att kunna förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.

Illustration: Regeringskansliet

Ny skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

I skrivelsen redogör regeringen för ambitioner och prioriteringar vad gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik. Utvecklingen i omvärlden och de instrument som står till förfogande för Sveriges agerande redovisas också. I skrivelsen fastslås att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra hela den svenska utrikespolitiken. Skrivelsen betonar också att Sverige ska vara ledande globalt i att främja, förebygga och påverka utvecklingen på dessa tre områden.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot terrorism som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete och skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att motverka terroristbrottslighet. Regeringen har också förstärkt det förebyggande arbetet och tagit fram nya åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag till Uppsala universitet angående kompetensutveckling om mänskliga rättigheter för statligt anställda

Regeringen har gett Uppsala universitet i uppdrag att fortsätta förvalta och vidareutveckla den webbaserade introduktionen i mänskliga rättigheter samt att utarbeta och genomföra verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer i ett urval av statliga myndigheter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2121 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida