Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna.

Ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter

Ansvariga statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister
Utrikesminister Margot Wallström.
Margot Wallström Utrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

 • ”Det är ytterst allvarligt när journalister begränsas i sitt uppdrag på grund av hot och hat.”

  Alice Bah Kuhnke talar och hälsar välkomna.
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in till samtal kring hot och hat som riktas mot journalister. Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd den 20 april in representanter från olika medieföretag och branschorganisationer för att samtala kring hot och hat som riktas mot journalister och redaktioner. Några av de inbjudna var Sveriges Radios vd Cilla Benkö, Hanna Stjärne, vd hos SVT, Jeanette Gustafsdotter, vd hos Tidningsutgivarna och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

 • Kraftsamling för ett Sverige som håller ihop

  Foto: Maskot/Folio

  I vårbudgeten för 2016 satsar regeringen på att värna det öppna samhället och demokratin och på att motverka polarisering, rasism och våldsbejakande extremism. 31,5 miljoner kronor går till insatser under 2016 för ett Sverige som håller ihop. Detta föreslås i regeringens vårbudget för 2016 efter överenskommelse med Vänsterpartiet.

Ann Linde och Per Olsson Fridh
Ann Linde, statssekreterare vid Justitiedepartementet och Per Olsson Fridh, statssekreterare vid Kulturdepartementet bjöd in till samtal om förtroendevaldas utsatthet för hot och våld. Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

”Lite får man väl tåla” – om förtroendevaldas utsatthet för hot och hat

Förtroendevalda är en grupp som deltar i det offentliga samtalet, men de är också en grupp som vittnar om utsatthet för hot och våld. Många menar att samhällsklimatet och samtalstonen har hårdnat under de senaste åren. Mot bakgrund av detta initierar nu regeringen en samtalsserie på temat ”Samling mot hot och hat” för att värna det demokratiska samtalet.

Illustration: Regeringskansliet

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

I denna skrivelse redovisas de åtgärder som regeringen har vidtagit för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att utveckla förebyggande insatser och metoder. Myndigheter, kommuner och det civila samhällets organisationer inklusive trossamfund ska genom dessa åtgärder mer samordnat och effektivt kunna bidra till att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

En kvinna i rosa kavaj och en kvinna i grön känning sitter ned vid sammanträdesbord.
Äldreminister Åsa Regnér och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson mötte den 23 november funktionshindersdelegationen. -Andelen arbetsgivare som är beredda att anställa personer med funktionsnedsättning behöver öka, sa Ylva Johansson. Foto: Mats Bäckelin/regeringskansliet

Viktigt att personer med funktionsnedsättning deltar aktivt i arbetet med mänskliga rättigheter

Åsa Regnér och Ylva Johansson mötte den 23 november funktionshindersdelegationen. -Funktionshinderpolitiken är en viktig del av regeringens arbete med mänskliga rättigheter och när vi nu utvecklar den politiken ska det stödja och påskynda genomförandet av konventionen för mänskliga rättigheter. I det arbetet är en viktig förutsättning att personer med funktionsnedsättning ska vara aktivt involverade, säger Åsa Regnér

RK

Enklare tillgång till nya lagar och förordningar

För att öka tillgängligheten föreslår regeringen att nya lagar och förordningar ska kungöras elektroniskt genom att publiceras på en särskild webbplats, i stället för att som i dag endast publiceras i tryckt format.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1316 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida