Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter

Ansvariga statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister
Margot Wallström Utrikes­minister
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

Illustration: Regeringskansliet

Ytterligare medel till SKL för stöd till hotade förtroendevalda

Den 4 maj beviljade regeringen Sveriges kommuner och landstings (SKL) ansökan om 900 000 kronor för att fortsätta stödja och utveckla det systematiska arbetet mot hot och hat mot förtroendevalda. Med detta kan det projekt som påbörjades 2016 nu fortsätta.

Foto: Jens Gustavsson/Folio

Satsning på skolval peppar unga väljare

I Vårändringsbudgeten för 2017 satsar regeringen fem miljoner kronor till MUCF för förberedande arbete av skolval i samband med de nationella allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. Insatsen når ett stort antal elever: cirka 1 800 skolor deltog i skolvalen inför riksdagsvalet 2014.

Illustration: Regeringskansliet

Ny skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

I skrivelsen redogör regeringen för ambitioner och prioriteringar vad gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik. Utvecklingen i omvärlden och de instrument som står till förfogande för Sveriges agerande redovisas också. I skrivelsen fastslås att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra hela den svenska utrikespolitiken. Skrivelsen betonar också att Sverige ska vara ledande globalt i att främja, förebygga och påverka utvecklingen på dessa tre områden.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot terrorism som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete och skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att motverka terroristbrottslighet. Regeringen har också förstärkt det förebyggande arbetet och tagit fram nya åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2062 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida