Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna.

Ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter

Ansvariga statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister
Utrikesminister Margot Wallström.
Margot Wallström Utrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • ”Ny institution ska skydda de mänskliga rättigheterna”

    Utrikesminister Margot Wallström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
    Utrikesminister Margot Wallström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Martina Huber/Sören Andersson

    Att Sverige återkommande har fällts i Europadomstolen för mänskliga rättigheter är allvarligt. Regeringen föreslår nu en ny, oberoende institution som ska granska hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige, skriver utrikesminister Margot Wallström och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  • Uppstartsmöte för arbete om mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer

    12 juni 2015 bjöd utrikesminister Margot Wallström och statssekreterare Ulrika Modéer in det civila samhället för samråd kring den nya skrivelsen om mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer som aviserades i utrikesdeklarationen tidigare i år. Skrivelsen kommer att vara vägledande för arbetet med mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i både utrikes- och biståndspolitiken.

Foto: Folio

Kunskaperna om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska öka

Den 1 april fick Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag av regeringen att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att informera om att bristande tillgänglighet, från och med januari i år, är en form av diskriminering.

Foto: Folio

Stor utbildningssatsning om rasism och intolerans

Forum för levande historia har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2015-2017 genomföra en stor utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag.

Foto: Kjell Öberg

Romsk inkludering – fortsatt prioriterat för regeringen

Under två dagar, den 22-23 april 2015, samlades företrädare för romska organisationer, politiker, experter, tjänstemän, elever och lärare i Luleå för att diskutera mänskliga rättigheter, minoriteter och majoriteter samt begrepp som ”mångkulturellt samhälle” utifrån romernas situation. Det var Norrbottens läns landsting och Luleå kommun, tillsammans med föreningen Romanikvinnans rätt i samhället som arrangerade konferensen.

Foto: Folio bildbyrå

Barnkonventionen på väg att bli svensk lag

Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Det pågår en utredning som tillsattes i mars 2013.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 836 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida