Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitiken handlar om Sveriges förbindelser med och politik gentemot andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken. Den svenska politiken förs i direkta förbindelser med andra länder men också genom exempelvis EU och FN.

Ansvariga för utrikes- och säkerhetspolitik

Ansvarigt statsråd

Utrikesminister Margot Wallström.
Margot Wallström Utrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om utrikes- och säkerhetspolitik

  • Suspendering av sanktioner mot Iran

    Överenskommelsen är en seger för diplomatin och viktig för att motverka spridning av kärnvapen och konflikt i Mellanöstern. Detta säger utrikesminister Margot Wallström med anledning av att sanktionerna mot Iran nu har suspenderats.

  • Översyn av Västsaharapolitiken

    Utrikesdepartementet har idag mottagit den översyn av Västsaharapolitiken som ambassadör Fredrik Florén utfört. I översynen ges ett antal rekommendationer, bland annat att stöd bör ges till den FN-process där generalsekreteraren aviserat nya initiativ, samt konstateras att de folkrättsliga förutsättningarna för ett erkännande av Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken/Västsahara inte är uppfyllda.

Statssekreterarna från Västra Balkan tillsammans med utrikesminister Margot Wallström och utvidgnings- och grannskapskommissionär Johannes Hahn
Utrikesministrarna från Västra Balkan tillsammans med utrikesminister Margot Wallström och utvidgnings- och grannskapskommissionär Johannes Hahn Foto: Jessica Garpvall/Regeringskansliet

Utrikesministern deltog på seminarium om Västra Balkans EU-närmande

Perspektivet om ett framtida EU-medlemskap är centralt för att uppnå hållbar fred och utveckling i länderna på Västra Balkan. Sverige fortsätter att vara pådrivande i utvidgningsprocessen och verkar för en strikt men rättvis process där utvidgningsländernas framsteg i reformarbetet och anpassning till EU ska leda till framsteg i EU-närmandet.

Illustration: Regeringskansliet

Utrikesministern i FN-högnivåpanel om humanitär finansiering

Utrikesminister Margot Wallström har tackat ja till en förfrågan från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att medverka i en högnivåpanel om humanitära finansieringsfrågor.

Margot Wallström presenterade Utrikesdeklarationen 2015
Margot Wallström presenterade Utrikesdeklarationen 2015 Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagen

En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

FN-skrapan i New York
FN-skrapan i New York Foto: Åke E:son Lindman

Sverige och FN

Sveriges engagemang i FN utgör en hörnsten i svensk utrikespolitik. Samarbete på multilateral nivå är avgörande för att hitta lösningar till de komplexa utmaningar som världen står inför idag. Sverige har en lång tradition av FN-engagemang inom bland annat främjande av fred och säkerhet, nedrustning, rättsstatsutveckling, internationell rätt och mänskliga rättigheter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 704 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida