Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitiken handlar om Sveriges förbindelser med och politik gentemot andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken. Den svenska politiken förs i direkta förbindelser med andra länder men också genom exempelvis EU och FN.

Ansvariga för utrikes- och säkerhetspolitik

Ansvarigt statsråd

Utrikesminister Margot Wallström.
Margot Wallström Utrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om utrikes- och säkerhetspolitik

  • Vapenhandelsavtalets första statspartsmöte, Cancun Mexiko, 24-27 augusti

    Illegala, oansvariga och okontrollerade vapenflöden bidrar till att förvärra våld och väpnad konflikt, föda kriminella nätverk, skapa instabilitet och osäkerhet, och förvärra mänskligt lidande. Vapenhandelsavtalet från, är det första internationella avtalet som syftar till att införa globala normer för internationell vapenhandel baserade på ansvarstagande och transparens. Idag öppnar dess första statspartsmöte och nästan 600 personer från stater, internationella och regionala organisationer och civila samhället är på plats i Cancun.

  • Expertrapport om Sveriges internationella samarbeten inom försvars- och säkerhetspolitik

    Ambassadör Krister Bringeus har idag utsetts att på regeringens uppdrag analysera och redogöra för samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer, samt dessas för- och nackdelar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Illustration: Regeringskansliet

Utrikesministern i FN-högnivåpanel om humanitär finansiering

Utrikesminister Margot Wallström har tackat ja till en förfrågan från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att medverka i en högnivåpanel om humanitära finansieringsfrågor.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige firar 20 år som medlem i EU

I år är det 20 år sedan Sverige blev medlem i den Europeiska unionen tillsammans med Finland och Österrike. Historien om Sveriges 20-åriga EU-medlemskap har visat möjligheterna och fördelarna med att vara en del av unionen.

Margot Wallström presenterade Utrikesdeklarationen 2015
Margot Wallström presenterade Utrikesdeklarationen 2015 Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagen

En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för Sveriges bredare utrikespolitiska mål om utveckling, demokrati, fred och säkerhet.

FN-skrapan i New York
FN-skrapan i New York Foto: Åke E:son Lindman

Sverige och FN

Sveriges engagemang i FN utgör en hörnsten i svensk utrikespolitik. Samarbete på multilateral nivå är avgörande för att hitta lösningar till de komplexa utmaningar som världen står inför idag. Sverige har en lång tradition av FN-engagemang inom bland annat främjande av fred och säkerhet, nedrustning, rättsstatsutveckling, internationell rätt och mänskliga rättigheter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 462 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida