Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Regeringens arbete med återvändande

    Måndagen den 2 maj presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman regeringens arbete med återvändande för de som fått avslag på eller dragit tillbaka sin asylansökan. Presentationen skedde vid en webbutsänd pressträff.

  • Ny lag om personnamn

    Regeringen beslutade i dag att överlämna ett förslag till Lagrådet om en ny lag om personnamn. Den nya lagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn, att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde och att förenkla hanteringen av namnärenden. Vid en webbutsänd pressträff med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson presenterades lagförslaget.

Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

De senaste decenniernas tekniska utveckling har inneburit nya upphovsrättsliga utmaningar, till exempel när det gäller tjänster som tillhandahåller stora mängder upphovsrättsligt skyddat material. Denna utveckling förutsätter en väl fungerande kollektiv rättighetsförvaltning som tar vara på de inblandades intressen och rättigheter.

Enklare tillgång till nya lagar och förordningar

För att öka tillgängligheten föreslår regeringen att nya lagar och förordningar ska kungöras elektroniskt genom att publiceras på en särskild webbplats, i stället för att som i dag endast publiceras i tryckt format.

Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Regeringen har torsdagen den 28 april beslutat om en proposition med förslag att svenska asylregler tillfälligt ska anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner.

”Lite får man väl tåla” – om förtroendevaldas utsatthet för hot och hat

Förtroendevalda är en grupp som deltar i det offentliga samtalet, men de är också en grupp som vittnar om utsatthet för hot och våld. Många menar att samhällsklimatet och samtalstonen har hårdnat under de senaste åren. Mot bakgrund av detta initierar nu regeringen en samtalsserie på temat ”Samling mot hot och hat” för att värna det demokratiska samtalet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 3171 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida