Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

En ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Fredagen den 12 maj överlämnade justitierådet Inga-Lill Askersjö sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson. Utredningen föreslår en ny nationell reglering om personuppgiftsbehandling som på ett generellt plan kompletterar den nya dataskyddsförordningen som har beslutats inom EU.

Regeringen presenterar nytt brottsförebyggande program

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra berörda aktörer. Rättsväsendet ska klara upp fler brott och det grova våldet måste få ett slut. Men vi måste också bli bättre på att förebygga att brott över huvud taget inträffar. Därför lanserar regeringen nu ett nationellt brottsförebyggande program.

Regeringens åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

Torsdagen den 27 april presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman regeringens åtgärder för ett bättre fungerande återvändande.

Förslag till en ny förvaltningslag

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny förvaltningslag. Den nya lagen stärker enskildas rättssäkerhet i kontakt med myndigheter och snabbar på ärendehanteringen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 3839 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida