Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att man ska kunna varna personer som befinner sig i områden som drabbats av olyckor och allvarliga händelser som bränder, gasutsläpp och terroristattentat genom att skicka sms.

Pressträff om nationell plan mot rasism och hatbrott

Den 23 november presenterade ministrarna Alice Bah Kuhnke och Anders Ygeman en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott vid en webbsänd pressträff.

Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Enligt förslaget blir det förbjudet att maskera sig på en idrottsarena när idrottsarrangemang anordnas där. Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl, i tjänsten eller för arrangemangets genomfö­rande. Majoriteten av remissinstanserna har varit positiva.

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

I ett utkast till lagrådsremiss finns förslag som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Förslagen aviserades i våras i propositionen om den tillfälliga lagen. Utkastet har nu skickats på remiss.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 3585 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida