Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

I syfte att stärka konsumentskyddet föreslår regeringen att det införs ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Biträdande justitieminister Heléne Fritzon och konsumentminister Per Bolund presenterade förslaget vid en pressträff i Rosenbad. En lagrådsremiss med förslag har överlämnats till Lagrådet.

Förslag om strängare straff för angrepp mot blåljuspersonal

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot ett delbetänkande som bland annat föreslår att ett nytt brott införs, blåljussabotage. Det nya brottet gör det straffbart att angripa eller hindra till exempel polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete. I samband med överlämnandet presenterade Morgan Johansson och utredaren, riksåklagare Anders Perklev, förslagen vid en pressträff.

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

I en lagrådsremiss föreslår regeringen lagändringar i syfte att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Lagrådsremissen om en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke som lämnades till Lagrådet i december.

Vapenamnesti februari till april 2018

Riksdagen har beslutat att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska undgå att dömas för vapenbrott om han eller hon frivilligt lämnar in egendomen till Polismyndigheten. Ansvarsfriheten gäller under perioden februari till och med april 2018.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 4331 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida