Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

Förslag till en ny förvaltningslag

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny förvaltningslag. Den nya lagen stärker enskildas rättssäkerhet i kontakt med myndigheter och snabbar på ärendehanteringen.

Modernare regler om faderskap och föräldraskap

Regeringen har gett tf chefsrådmannen Sofia Jungstedt i uppdrag att se över reglerna för hur faderskap och föräldraskap fastställs. Syftet är att – med utgångspunkt i principen om barnets bästa – åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering.

Inrikesminister Anders Ygeman tog emot utredningen Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige 2015

Efter överlämnandet följde en pressträff, där utredaren Gudrun Antemar och inrikesminister Anders Ygeman medverkade.

Studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd

Regeringen föreslår att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Förslagen aviserades förra våren i propositionen om den tillfälliga lagen. Syftet med det här förslaget är att uppmuntra unga nyanlända att genomgå utbildning på gymnasial nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 3771 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida