Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad och konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Per Bolund Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister
Ardalan Shekarabi Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Karens införs för statsråd och statssekreterare

    Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss som innebär att restriktioner införs för statsråds och statssekreterares övergångar till annan än statlig verksamhet. I dag finns få regler på det här området, vilket Sverige fått kritik för internationellt.

  • Ny prognos: Fortsatt god utveckling av svensk ekonomi

    Onsdagen den 21 februari presenterar finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget. -Vår prognos för tillväxten och arbetslösheten är i stort oförändrad, men de offentliga finanserna väntas bli något starkare än vid förra prognostillfället, säger finansminister Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige när EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor möttes i Bryssel 20 februari. Sverige röstade då nej till ansvarsfrihet för EU-kommissionen för genomförande av EU:s budget för 2016. Skälet är att felprocenten i utbetalningar var för hög. Foto: EU-representationen

Budgetfrågor och hållbar finansmarknad på Ekofinrådet

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Ekofinrådet i Bryssel 20 februari stod budgetfrågor, offentlig upphandling och hållbara finansmarknader på dagordningen. Sverige röstade nej till att bevilja EU-kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av EU-budgeten 2016.

Regeringen föreslår att folkbokföringsbrottet återinförs

För att stärka folkbokföringen och på så sätt förhindra brottslighet föreslår regeringen att folkbokföringsbrottet återinförs. Det är ett av förslagen i en remiss som regeringen lämnar till Lagrådet idag.

Regeringen föreslår skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

I syfte att stärka konsumentskyddet föreslår regeringen att det införs ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Biträdande justitieminister Heléne Fritzon och konsumentminister Per Bolund presenterade förslaget vid en pressträff i Rosenbad. En lagrådsremiss med förslag har överlämnats till Lagrådet.

Skattelättnad för fackföreningsavgift

Regeringen har idag lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att en skattereduktion för fackföreningsavgift ska återinföras. Syftet är att värna den svenska modellen med starka parter som tar ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden. Starka parter och en stark svensk modell är bra för Sveriges konkurrenskraft.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 4510 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida