Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.

Ansvariga för arbetsmarknad

Ansvarigt statsråd

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsmarknad

Illustration: Regeringskansliet

Remiss Ds 2016:14 om förtydliganden av lönestöden

Ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:14 Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 27 juni 2016.

Foto: regeringen.se.

OECD: Sverige framgångsrikt med att hjälpa friställda tillbaka till sysselsättning

OECD har presenterat rapporten ”Back to work Sweden – Improving the re-employment prospects of displaced workers”. Rapporten visar att Sverige i jämförelse med andra OECD-länder har varit framgångsrikt, bland annat tack vare Trygghetsråden.

Foto: Hans Alm/Folio

Tillsammans för unga i jobb

Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxna liv i arbetslöshet - därför är en av regeringens viktigaste frågor att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Ungdomarna behövs för att Sverige ska klara en ordnad generationsväxling, inte minst inom välfärden.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Nyhetsbrevet är till för dig som vill få samlade nyheter kopplade till departementets ansvarsområden. Det publiceras en gång i månaden eller vid behov. Detta nummer har fokus på ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 679 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida