Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

Förstärkning av polisverksamheten

Regeringen tillför Polismyndigheten 700 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017.

Enklare regler för drönare

För att förenkla för företag vill regeringen göra ett särskilt undantag för drönare i kameraövervakningslagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas genom reglerna i personuppgiftslagen. I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att lagändringen ska träda i kraft den 1 augusti 2017.

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska förstärka sin samverkan i det brottsutredande arbetet

Regeringen har gett Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att genom två olika insatser ytterligare förstärka sin samverkan på brottsutredningsområdet. Uppdraget innebär att ett antal åklagare under en period på minst 6 månader placeras hos Polismyndigheten för att bistå polisens utredare och förundersökningsledare i konkreta ärenden rörande mängdbrott.

Snabbare lagföring av brott

Justitie- och migrationsministern har gett lagmannen vid Stockholms tingsrätt Stefan Strömberg i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som leder till en snabbare lagföring av brott, exempelvis särskilda snabbförfaranden och jourdomstolar. En delredovisning ska lämnas den 1 augusti 2017 och i övrigt ska uppdraget redovisas den 15 april 2018.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1701 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida