Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

  • Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

    Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson har tagit emot en promemoria med förslag på hur 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv ska genomföras i svensk rätt. Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en hög skyddsnivå och uppfyller i många avseenden de krav som ställs i ändringsdirektivet. Men vissa ändringar i vapenlagstiftningen, krigsmateriellagstiftningen och i lagen om brandfarliga och explosiva varor, behöver också genomföras.

Förslag på nya regler för hur förhör ska kunna användas som bevisning i domstol

Tisdagen den 5 december tog justitie- och inrikesminister Morgan Johansson emot förslag på förändrade regler för hur förhör ska kunna användas i domstol. Förslagen bedöms bland annat leda till en effektivare brottmålsprocess och färre i häkte.

Sexköp utomlands ska kunna lagföras i Sverige

Regeringen föreslår att svensk domstol ska kunna döma för brottet köp av sexuell tjänst oavsett var i världen det har begåtts. Regeringen föreslår också skärpta straff för dem som utnyttjar barn genom köp av sexuell handling. Förslagen har lämnat till Lagrådet.

Morgan Johansson tog emot förslag om hemlig dataavläsning

Utredningen föreslår att en tidsbegränsad lag införs som tillåter ett nytt hemligt tvångsmedel, hemlig dataavläsning. Lagen om hemlig dataavläsning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tidsbegränsas att gälla till och med den 31 december 2023.

Budget med stora satsningar på Polismyndigheten, på övriga delar av rättsväsendet och på civilt försvar

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor och vem man är. Fler brott ska förhindras och fler brott ska klaras upp. Regeringen genomför nu den största satsningen under 2000-talet på polisen. För att säkerställa att regeringens omfattande satsning på Polismyndigheten får effekt tillförs 750 miljoner kronor till rättsväsendet och andra trygghetsökande åtgärder. Under de kommande tre åren stärker regeringen även det civila försvaret med totalt cirka 1,3 miljarder kronor.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1882 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida