Bolag med statligt ägande

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 49 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser och ett EU-bolag. Tillsammans sysselsätter bolagen cirka 163 000 personer.

Ansvariga för bolag med statligt ägande

Ansvarigt statsråd

Mikael Damberg Närings- och innovations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bolag med statligt ägande

  • Ägarsamordning av försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet

    Närings- och innovationsminister Mikael Damberg höll en pressträff i Rosenbad om ägarsamordning av försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet.

  • Rapport för bolag med statligt ägande januari–december 2015

    Illustration: Regeringskansliet

    Regeringskansliet ger årligen ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande. Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet, samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Förvaltningsorganisationen

Näringsdepartementet, som ansvarar för förvaltningen av huvuddelen av de statligt ägda bolagen, har en organisation specialiserad på ägarstyrning och bolagsförvaltning.

Så styrs bolagen

Statens ägarpolicy anger ramverket för bolagsförvaltningen och klargör förhållandet mellan ägare, styrelse och ledning. I ägarpolicyn redogör regeringen för sina förvaltningsmandat och sin inställning i viktiga principfrågor.

Rapportering

Varje år överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen. Skrivelsen redogör för det gångna årets förvaltning av de statligt ägda bolagen. Den omfattar en inledning och bilagan Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägda bolag, och publiceras i juni.

Finansiella rådgivare

Regeringskansliet anlitar finansiella rådgivare för att bistå i samband med utfärdande, försäljning, förvärv och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda företagen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök