Internationellt utvecklingssamarbete

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd. Utvecklingssamarbetet handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU. Med humanitärt bistånd avses Sveriges insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för nödlidande människor som drabbas av naturkatastrofer, väpnade konflikter eller andra katastrofliknande förhållanden.

Ansvariga för internationellt utvecklingssamarbete

Ansvarigt statsråd

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister
Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om internationellt utvecklingssamarbete

 • Stort svenskt engagemang för FN:s havskonferens

  • Isabella Lövin deltar i informationsmöte Havskonferensen

   Vice statsminister Isabella Lövin vid informationsmöte om FN:s havskonferens.

   Foto: Elin Nyström/Regeringskansliet

  • Johan Kyulenstierna deltar vid informationsmöte inför Havskonferensen

   Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, moderator vid informationsmöte inför FN:s havskonferens.

   Foto: Elin Nyström/Regeringskansliet

  • Mattias Rust, WWF, vid informationsmöte inför FN:s havskonferens

   WWF:s havschef Mattias Rust underströk de stora ekonomiska möjligheter som finns i att skydda vår havsmiljö.

   Foto: Elin Nyström/Regeringskansliet

  • Mål 14 informationsmöte.png

   Mål 14: Hav och marina resurser.

   Grafik:FN

  Den 11 januari bjöd vice statsminister Isabella Lövin in svenska havsintressenter till ett informationsmöte om FN:s havskonferens, The Ocean Conference, i New York 5-9 juni. På plats fanns över hundra representanter från företag, kunskapssamhället, det civila samhället och myndigheter; alla med den gemensamma agendan att arbeta för att rädda våra hav.

 • Nytt policyramverk för biståndet

  Regeringen har fattat beslut om ett policyramverk som anger inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Det nya ramverket lanserades av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, den 15 december 2016.

Foto: Victor Brott/Sida

Policyramverket för internationellt utvecklingssamarbete

Regeringen har fattat beslut om ett policyramverk som anger inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Det nya ramverket lanserades av Isabella Lövin i december 2016.

Bild: Regeringskansliet

FN:s havskonferens

Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till en FN-konferens - "The Ocean Conference" - för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030.

Illustration: FN

Globala målen och Agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Foto: UN Photo/Tobin Jones

Humanitära året 2016

2016 stod de humanitära frågorna i fokus för bistånds- och utvecklingspolitiken. I maj 2016 hölls det första humanitära världstoppmötet The World Humanitarian Summit (WHS), som ägde rum i Istanbul med närvaro av både biståndsministern och utrikesministern. Humanitära året ägde rum 2016.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök