EU-representationen
Sveriges representation till Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid den Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Med sina cirka 120 medarbetare är representationen Sveriges största utlandsmyndighet. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

  • Migration och Storbritannien ödesfrågor för EU

    Anders Ahnlid
    Ekonomer och internationella organisationer som IMF och OECD är eniga om att ett brittiskt utträde ur EU skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för landet. - Den insikten kan möjligen bidra till att tillräckligt många väljare ställer sig bakom den större ekonomiska säkerhet som ”stanna-alternativet” innebär när de står inför avgörandet den 23 juni. Det är också något som vi på svensk sida har all anledning att hoppas på, skriver Anders Ahnlid, ambassadör och chef för Sveriges EU-representation. Pawel Flato, Regeringskansliet

    Det är drygt en månad kvar till folkomröstningen i Storbritannien om landets vara eller icke vara i EU. Bryssel håller andan. Opinionsundersökningarna pekar på ett jämnt resultat. Utgången är oviss. EU-ledarna och institutionerna aktar sig noga för att göra något som kan utnyttjas i valkampanjen av dem som vill lämna unionen.

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

EU-representationens nyhetsbrev

Aktuellt

Linda Gustavsson Inger Wahlstedt
Linda Gustavsson och Inger Wahlstedt vid Sveriges EU-representation hoppas på många besökare under EU Open Day lördagen 28 maj då EU-institutionerna traditionsenligt har öppet för allmänheten. På Sveriges bord i rådsbyggnaden Justus Lipsus atrium kommer nytt fräscht material från Svenska institutet att presenteras. Klockan 14 står en flashmob på programmet. Foto: EU-representationen/Anna Lund

Sverige överraskar med flashmob på EU Open Day på lördag

Open Day i slutet av maj är en flerårig Brysseltradition då EU-institutionerna öppnar dörrarna för allmänheten. Sverige är en av många EU-medlemmar som nappat på erbjudandet att presentera sig i rådsbyggnadens atrium. Under dagen passar Sverige på att bjuda på en särskild överraskning.

Ulrika Lyckman
Att det inte lyckades i första försöket att få upp frågorna om företagens sociala ansvar högt på dagordningen betydde inte att det var stopp. - Det vi har gjort är att formulera om frågorna så att det passar in i ett utvecklingsperspektiv och på så vis kunna få in dem i de rådsslutsatser som antogs av EU:s biståndsministrar 12 maj, säger Ulrika Lyckman, ambassadråd med ansvar för företagens sociala ansvar vid Sveriges EU-representation. Foto: EU-representationen/Anna Lund

Sverige driver framgångsrikt frågor om företagens sociala ansvar

EU:s biståndsministrar antog 12 maj rådsslutsatser som handlar om ansvarsfulla leverenskedjor och hållbart företagande. Ambassadrådet Ulrika Lyckman vid Sveriges EU-representation har under det gångna året arbetat hårt för att få upp frågorna på ministrarnas dagordning. Här berättar hon varför slutsatserna är viktiga och om sina erfarenheter av arbetet.

Karolina Vrethem och Ann Bernes
Trots goda EU-intentioner kan det vara en utmaning att få med sig andra medlemsstater i jämställdhetsfrågorna när EU:s gemensamma utrikespolitik förhandlas. Under en utbildningsdag delade Karolina Vrethem, jämställdhetsrådgivare på EU-kommissionen och Ann Bernes, ambassadör för regeringens feministiska utrikespolitik, med sig av tips och rekommendationer till EU-representationens tjänstemän för hur man kan lyckas bättre. Foto: EU-representationen

Om konsten att få gehör för en feministisk utrikespolitik

Representationens utsända tjänstemän från UD förhandlar dagligen om hur EU:s förhållande till omvärlden ska se ut. Målet är naturligtvis att få EU:s utrikespolitik att ligga så nära den svenska regeringens linje som möjligt. Dit hör inte minst jämställdhetsfrågorna. Men hur gör man för att få genomslag för dessa i ett förhandlingsarbete som ska ena 28 medlemsstater?

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet