EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Med sina cirka 120 medarbetare är representationen Sveriges största utlandsmyndighet. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

 • Handelspolitiken i fokus – Björn Arvidsson om trender och progressiv frihandel

  • Björn Arvidsson

   När Storbritannien lämnar EU förlorar Sverige en viktig samarbetspartner i handelsfrågorna inom unionen. – Samtidigt är Storbritannien en mycket viktig svensk marknad för både varor och tjänster och målsättningen är naturligtvis att verka för en fortsatt god handelsrelation, säger Björn Arvidsson, ministerråd och ansvarig för samordningen av EU-representationens handelsgrupp.

   Foto: EU-representationen

  • Björn Arvidsson

   Ministerråd Björn Arvidsson för Sveriges talan i EU:s handelspolitiska kommitté. Det är här EU-ländernas representanter förhandlar om utformningen av unionens gemensamma handelspolitik. Här formas till exempel EU:s gemensamma ståndpunkter inför möten i WTO och i förhandlingar med enskilda länder.

   Foto: EU-representationen

  EU är utan tvivel Sveriges viktigaste politiska arena. Det gäller inte minst för handelspolitiken där regeringen arbetar för en fri och rättvis handel mellan EU och andra delar av världen. Under senare tid har frihandeln ifrågasatts alltmer samtidigt som Sveriges välstånd bygger på stark export och goda importmöjligheter. Här reflekterar EU-representationens samordnare för handelsfrågor, ministerråd Björn Arvidsson över handelspolitikens framtid och innehåll.

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

EU-representationens nyhetsbrev

Aktuellt

Martin Widstam på EU-representationens terass
– Sverige vill att Parisavtalet genomförs så ambitiöst som det bara går. Därför är det viktigt att reformen av EU:s system för handel med utsläppsrätter blir så ambitiös som möjligt. Det säger Martin Widstam, miljöråd på EU-representationen. Foto: EU-representationen

Utsläppshandel EU:s viktigaste verktyg för att nå klimatmålen

Det ska kosta att släppa ut växthusgaser. När EU:s klimatministrar träffas i Bryssel imorgon står reformen av EU:s system för handel med utsläppsrätter högst på dagordningen. Klimatminister Isabella Lövin lägger då fram ett förslag som ska minska antalet utsläppsrätter i systemet och på så vis göra dem dyrare.

Miljöminister Karolina Skog
- Vi behöver jobba systematiskt för att ställa om EU:s transporter, sade miljöminister Karolina Skog när hon frågades ut av tidningen Politico tillsammans med EU:s energikommissionär Šefčovič vid ett seminarium i Bryssel. Foto: Loïc Viatte, EU-representationen

Klimatvänligare transporter - seminarium i Bryssel

Miljöminister Karolina Skog inledningstalade vid ett seminarium i Bryssel 25 januari. Temat var EU:s omställning till mer klimatvänliga transporter och Karolina Skog betonade vikten av en ökad användning av hållbara biobränslen i fordonsflottan.

Annika Ben David samtalar med medarbetare på EU-representationen.
MR-ambassadör Annika Ben David vill vara en stark svensk röst till skydd för och försvar av de mänskliga rättigheterna: "Jag är ett verktyg för linjen och ledningen i detta arbete". Foto: Sveriges EU-representation

Ben David vill vara en stark röst för mänskliga rättigheter och demokrati

Det är ett dystert faktum att grundläggande principer om demokrati och mänskliga rättigheter utmanas alltmer även inom EU. Annika Ben David är Sveriges nya ambassadör för mänskliga rättigheter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet