EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid     Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Med sina cirka 120 medarbetare är representationen Sveriges största utlandsmyndighet. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

  • Rätt skatt på rätt plats

    Eva Posjnov Fredrik Löfstedt
    Företagen har kunnat följa lagstiftningen och använt den på ett sätt som inte var avsett, säger Eva Posjnov, tidigare ekonomiskt råd vid EU-representationen. Här berättar hon om sina erfarenheter från förhandlingarna om EU:s nya lagstiftning på skatteområrådet. Eva Posjnov arbetar nu på Finansdepartementet i Stockholm och har ersatts på EU-representationen av Fredrik Löfstedt. Foto: Sveriges EU-representation

    Företag som är duktiga på att skatteplanera har kunnat dra nytta av EU-ländernas olika skatteregler för att undvika att betala skatt. Under året har EU försökt täppa till dessa möjligheter. Eva Posjnov, tills nyligen ekonomiskt råd vid EU-representationen, har varit med och förhandlat direktivet om skatteundandragande för Sveriges räkning.

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

EU-representationens nyhetsbrev

Aktuellt

Magdalena Andersson i panel
Finansminister Magdalena Andersson efterlyste en EU-budget som manar till tillväxtskapande reformer och att bördan i samband med migrationskrisen delas solidariskt, när hon talade vid en högnivåkonferens om EU:S framtida budget den 27 september. Foto: Sveriges EU-representation

Tydliga budskap från Magdalena Andersson om EU:s framtida budget

Bördan i flyktingmottagandet ska delas solidariskt och EU:s budget måste krympa när Storbritannien lämnar unionen. Det var finansminister Magdalena Andersson tydlig med i ett anförande i Bryssel, 27 september, vid högnivåkonferensen ”EU Budget Focused on Results.

Hedda
Hedda berättar hur hon fått rapportera från utskottsmöten i Europaparlamentet och varit med vid arbetsgruppsmöten på rådet. Foto: Sveriges EU-representation

Höstterminen är här och EU-representationen har välkomnat åtta nya praktikanter

Representationens praktikanter är alltid ett välkommet och spännande tillskott i organisationen. En av de studenter som sökt sig hit är Hedda Ektander. Här berättar hon om sin bakgrund och sina förväntningar på praktiktiden i Bryssel.

Aderanti Adepoju
Ledande forskare inom afrikansk migration, Professor Aderanti Adepoju, presenterade sin nya rapport Migration inom och från Afrika vid ett seminarium på EU-representationen. Rapporten ges ut av Delmi, Delegationen för migrationsstudier, Justitiedepartementet. Foto: Sveriges EU-representation

Afrikansk migration: Seminarium och rapportsläpp på EU-representationen

Vilka är drivkrafterna bakom migration inom och från Afrika? Hur ser trender och mönster ut och vad bör EU fokusera på i sitt samarbete med afrikanska länder? Dessa frågor svarar migrationsforskaren Aderanti Adepoju på i en ny rapport från Delmi – delegationen för migrationsstudier, Justitiedepartementet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet