EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Med sina cirka 120 medarbetare är representationen Sveriges största utlandsmyndighet. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

  • Statssekreterare Ulrika Modéer deltog i European Development Days

    Statssekreterare Ulrika Modéer deltog i paneldiskussioner kring temat "investeringar i bistånd är allas business" under European Development Days i Bryssel 7-8 juni.
    Statssekreterare Ulrika Modéer deltog i paneldiskussioner kring temat "investeringar i bistånd är allas business" under European Development Days i Bryssel 7-8 juni. Foto: Utrikesdepartementet

    Under European Development Days, EDD, träffas människor i ledande positioner från hela världen för att utbyta idéer och få ta del av nya innovationer som kan förbättra och effektivisera det internationella biståndet. Från Sverige deltog Ulrika Modéer, statssekreterare vid utrikesdepartementet.

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

EU-representationens nyhetsbrev

Aktuellt

Anna Jardfelt, Tanja Lokshina, Natalia Taubina och Natalia Prilutskaya
Internationell uppmärksamhet då mänskliga rättigheter kränks spelar en oerhört viktig roll. Det var det viktigaste budskapet från människorättsexperterna Tanja Lokshina, Natalia Tubina och Natalia Prilutskaya som informerade om mänskliga rättigheter i Ryssland inbjudna av Anna Jardfelt, ambassadör och Sveriges representant i EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik. Foto: EU-representationen

Experter på mänskliga rättigheter i Ryssland talade på EU-representationen

Situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland följs noggrant av EU. Den första juni gästades Sveriges EU-representation av experter från Human Rights Watch, Public Verdict Foundation and Amnesty International som gav sin bild av läget.

Helene Hellmark Knutsson och Gulsun Saglamer, ordförande för EWORA 
- Fortsatt hårt arbete krävs för att skapa en jämställd akademi där all kompetens tas tillvara oavsett kön, påpekade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, när hon talade för kvinnliga rektorer från hela Europa. På bilden ses Helene Hellmark Knutsson tillsammans med Gulsun Saglamer, ordförande för den europeiska organisationen för kvinnliga rektorer, EWORA. Foto: Regeringskansliet/Klas-Herman Lundgren

Helene Hellmark Knutsson talade för kvinnliga rektorer

Situationen vid högskolor och universitet utmanar med en låg en andel kvinnor i ledande positioner både i Sverige och i Europa. Detta var temat när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, talade i Bryssel.

Sara Johansson
Läkemedel släpps ut i vatten vid både tillverkning och konsumtion och är ett hot mot hälsa och miljö. - Regeringen är tydlig med att frågan är prioriterad både i EU och globalt. Vi vill att alla ska vara införstådda med problematiken och förstå att engagemanget måste öka, påpekar Sara Johansson, regeringens hälsoattaché i Bryssel. Foto: EU-representationen

Sverige tar täten för att minska utsläpp av läkemedel

Att läkemedel läcker ut i vatten vid både produktion och konsumtion är ett växande miljö- och hälsohot som dessutom bidrar till ökad antibiotikaresistens. Sverige driver på i frågan och nu skruvar också EU upp takten i arbetet för att minska utsläppen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet