Socialdepartementets delar i statens budget

Socialdepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör bland annat folkhälsa, sjukvård, social omsorg och socialförsäkringar, vilka syftar till att skapa ekonomisk trygghet i olika skeden av livet. Departementet ansvarar dessutom för särskilda jämställdhetsåtgärder och för stöd till idrotten.

Socialdepartementets utgiftsområden:
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Inom utgiftsområdet 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, bereder Socialdepartementet anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.

Inom utgiftsområdet 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, bereder Socialdepartementet anslag 13:1 Stöd till idrotten.

Regleringsbrev för verksamhet inom Socialdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2016 års regleringsbrev för Socialdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.