Kontaktuppgifter till departementens registratorer

E-post till statsråden eller till departementen skickas till registrator för respektive departement.

Från den 28 mars kl. 11, till den 29 mars kl. 13, kommer servicen från Regeringskansliets registratorer att vara begränsad. Vänta därför helst med att kontakta oss till efter den perioden, om inte ditt ärende är extra brådskande.

Registratorernas e-postadresser är uppbyggda enligt följande: departementsnamnet.registrator@regeringskansliet.se.

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-20 64 96
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Registrator, Finansdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Finansdepartementet
Registrator, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-723 11 89
e-post till Registrator, Försvarsdepartementet
Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Registrator, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Justitiedepartementet
Registrator, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Kulturdepartementet
Registrator, Miljö- och energidepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 16 29
e-post till Registrator, Miljö- och energidepartementet
Registrator, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-411 36 16
e-post till Registrator, Näringsdepartementet
Registrator, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-244 631
e-post till Registrator, Socialdepartementet
Registrator, Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Statsrådsberedningen
Registrator, Utbildningsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
Besöksadress Drottninggatan 16
e-post till Registrator, Utbildningsdepartementet
Registrator, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-723 11 76
e-post till Registrator, Utrikesdepartementet