Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Sverige kritiskt till förslag om vapendirektiv

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om nytt bindande vapendirektiv för EU:s medlemsländer. Sverige är starkt kritiskt till ursprungsförslaget och driver flera förändringar.

Sverige har sju konkreta ändringsförslag som framfördes vid en förhandling i Bryssel den 8 februari:

  1. En helt ny artikel om säker vapenförvaring.
  2. Ett undantag för förbudet mot helautomatiska vapen för behov som rör den nationella säkerheten och vårt kulturarv.
  3. Undantag från 18-årsgränsen för innehav.
  4. Undantag från kravet på obligatoriska läkarundersökningar.
  5. Undantag från kravet om max 5 års tidsbegränsning för tillstånd.
  6. En tydligare definition av vilka halvautomatiska vapen som ska anses likna helautomatiska.
  7. Undantag från förbudet mot privat distanshandel.

– Inget annat land har lagt så många och så konkreta ändringsförslag som Sverige, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– På alla punkter Sverige har förslag har vi hittills sett ett positivt bemötande från andra medlemsstater och kommissionen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den svenska ståndpunkten har brett stöd i riksdagen, justitieutskottet ställde sig enhälligt bakom regeringens linje under en överläggning den 2 februari. Sedan ändringsförslagen lades fram i EU har vi fått ett positivt mottagande överlag.

Remiss av EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00