Råd inrättas för långsiktig utveckling av Arlanda

Regeringen har för avsikt att torsdag den 18 maj, på regeringssammanträdet, ta beslut om att tillsätta ett råd för utvecklingen av Arlanda flygplats, luftrummet och anslutande infrastruktur. Tillsättandet av rådet sker inom ramen för den svenska flygstrategin som regeringen lanserade i januari.

I dag, den 17 maj, höll infrastrukturminister Anna Johansson en pressträff på Arlanda flygplats där hon aviserade att ett Arlandaråd ska inrättas med uppgift att bidra till regeringens arbete med att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats ur ett helhetsperspektiv, som omfattar flygplatsen, luftrummet samt anslutande transporter och infrastruktur på marken men också tillgången till andra flygplatser i Stockholmsregionen.

- Nu startar vi arbetet med att forma Arlandas framtid. Att utveckla Arlanda är viktigt både för jobben genom att främja Sverige som besöks- och handelsnation, bättre tillgänglighet men även för minskad klimatpåverkan och ökat byggande. Jag är särskilt glad över att rådet får en bred sammansättning och består av personer med mycket hög kompetens från många olika områden, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Infrastrukturminister Anna Johansson kommer att vara ordförande för rådet som kommer fungera som ett rådgivande organ för utbyte av erfarenheter mellan berörda aktörer. Från regeringen deltar även statsråden Mikael Damberg och Karolina Skog.

Rådet består av följande personer:

 • Infrastrukturminister Anna Johansson, Ordförande
 • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
 • Miljöminister Karolina Skog
 • Generaldirektör Lena Erixon, Trafikverket
 • Generaldirektör Ann Persson Grivas, Luftfartsverket
 • Verkställande direktör Jonas Abrahamsson, Swedavia
 • Ordföranden Jacob Wallenberg, Investor
 • Verkställande direktör Maria Rankka, Stockholms handelskammare
 • Ordföranden Lena Micko, SKL
 • Kommundirektör Ulf Bergh, Sigtuna kommun
 • Egenföretagaren Peter Norman
 • Ordförande Anders Sundström, Kooperativa förbundet
 • Landshövding Chris Heister, Stockholms län

Rådet består av ordinarie ledamöter men för enskilda rådsmöten kan ytterligare personer bjudas in beroende på dagordningen för det aktuella mötet.

Kontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-2198164
e-post till Maja Zachrisson