Lägesbild Haiti 5 februari 2010, kl.19.00

Ladda ner:

Utrikesdepartementet gör nu en samlad lägesbild över de olika hjälpinsatser som görs från svenska myndigheter för Haiti. Sammanställningen kommer att uppdateras vid behov. Informationen innefattar även det konsulära läget.