En mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården ID-nummer: Dir. 2014:88

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal och föreslå hur hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse