Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12) ID-nummer: Dir. 2014:142

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 juni 2013 kommittédirektiv om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet(dir. 2013:70). Utredningen har antagit namnet Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

Utredningen lämnade i maj 2014 delbetänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29).

Utredningen skulle ha redovisat uppdraget i övrigt senast den 24 juni 2015. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 december 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

    Regeringen föreslår att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som i dag finns för gifta par, registrerade partner och sambor.

Förordningsmotiv

Skrivelse