Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar ID-nummer: Dir. 2015:70

Ansvarig: Regeringen

En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 28 februari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

    En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse