Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen ID-nummer: Dir. 2015:72

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

En särskild utredare ska ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Ladda ner:

Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse