Organisation för utredningar om oredlighet i forskning

Ansvarig: Utbildningsdepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska undersöka behovet av en ny hantering av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet. Uppdraget ska redovisas senast den 25 november 2016.

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Organisation för utredningar om oredlighet i forskning

    En särskild utredare ska undersöka behovet av en ny hantering av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet. Uppdraget ska redovisas senast den 25 november 2016.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse