Klassificering av nya psykoaktiva substanser ID-nummer: Dir.2015:102

Ansvarig: Socialdepartementet

En särskild utredare ska göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser. Utredningen ska lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m.

    Tiden för utredningen om nätdroger m.m. förlängs till senast den 1 januari 2017.

  • Klassificering av nya psykoaktiva substanser

    En särskild utredare ska göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser. Utredningen ska lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Klassificering av nya psykoaktiva substanser

    Utredningen om nätdroger med mera har haft i uppdrag att lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse

Pressmeddelande: Psykoaktiva substanser ska utredas

De senaste åren har vissa psykoaktiva substanser (NPS), så kallade ”nätdroger”, orsakat allvarliga sjukdomsfall och flera dödsfall. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska göra en bred översyn av problemet med nätdroger.