Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02) ID-nummer: Dir. 2015:139

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 december 2014 kommittédirektiv om hur skyddet för den personliga integriteten kan förstärkas genom att tillsynen över behandling av personuppgifter i högre grad samlas hos en myndighet (dir. 2014:164). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 januari 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse