Tilläggsdirektiv till Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning (U 2015:07) ID-nummer: Dir. 2016:87

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse