En utvecklad studie- och yrkesvägledning ID-nummer: Dir. 2017:116

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

Alla elever ska ha möjlighet att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. Social bakgrund och hemförhållanden ska inte styra framtida yrkesbana. Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En utvecklad studie- och yrkesvägledning

    Alla elever ska ha möjlighet att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. Social bakgrund och hemförhållanden ska inte styra framtida yrkesbana. Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse