Vårändringsbudget för 2016 ID-nummer: Prop. 2015/2016:99

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändrade utgiftstak samt förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2016.

Tabell 1.1 i vårändringsbudgeten som excel:
Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag 2016