En sammanhållen diskrimineringslagstiftning ID-nummer: SOU 2006:22

Ansvarig: Kulturdepartementet

Diskrimineringskommittén förslår i detta slutbetänkande bland annat lagstiftning som syftar generellt till att stärka individers rättsskydd och att bidra till att människor som kränkts får upprättelse och ekonomisk ersättning för liden skada.

Ladda ner:

Diskrimineringskommittén har bland annat haft i uppgift att göra en översyn av den svenska diskrimineringslagstiftningen och - framför allt - överväga dels en gemensam lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden, dels en samordning eller sammanslagning av några av eller samtliga av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En sammanhållen diskrimineringslagstiftning

    Diskrimineringskommittén förslår i detta slutbetänkande bland annat lagstiftning som syftar generellt till att stärka individers rättsskydd och att bidra till att människor som kränkts får upprättelse och ekonomisk ersättning för liden skada.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse