Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor ID-nummer: SOU 2014:29

Ladda ner:

Utredningens övergripande uppdrag är att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. I ett delbetänkande lämnar utredningen förslag som ger ensamstående en möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som gifta par och sambor. I delbetänkandet föreslår utredningen också nödvändiga följdändringar i den föräldraskapsrättsliga regleringen och i annan lagstiftning.

Uppdraget i övrigt, som bland annat innefattar frågor om surrogatmoderskap, ska redovisas senast den 24 juni 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

    Regeringen föreslår att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som i dag finns för gifta par, registrerade partner och sambor.

Förordningsmotiv

Skrivelse