Högre utbildning under tjugo år ID-nummer: SOU 2015:70

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

Utredningens uppdrag har varit att beskriva utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren ur ett helhetsperspektiv.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Högre utbildning under tjugo år

    Utredningens uppdrag har varit att beskriva utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren ur ett helhetsperspektiv.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse