Ett tandvårdsstöd för alla - Fler och starkare patienter ID-nummer: SOU 2015:76

Ansvarig: Socialdepartementet, Gabriel Wikström

Utredningens uppdrag har varit att genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform, med tonvikt på frågor om information om tandvårdsstödet, besöksfrekvenser i tandvården, prisjämförelsetjänsten för tandvård samt uppföljning och kontroll.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett tandvårdsstöd för alla - Fler och starkare patienter

    Utredningens uppdrag har varit att genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform, med tonvikt på frågor om information om tandvårdsstödet, besöksfrekvenser i tandvården, prisjämförelsetjänsten för tandvård samt uppföljning och kontroll.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse