Ny museipolitik

Ansvarig: Kulturdepartementet

Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Museiutredningen 2014/15 (Ku 2014:01)

    Regeringen beslutade den 30 januari 2014 kommittédirektiv om en översyn av den statliga museipolitiken (dir. 2014:8).Utredaren får nu också i uppdrag att analysera och föreslå hur verksamhet och samlingar vid de centrala museerna i högre utsträckning kan göras tillgängliga för människor i hela landet.

  • Översyn av den statliga museipolitiken

    En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur och regeringens styrning av dem.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ny museipolitik

    Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem.

Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse